[SlovLit] Vabilo

Institut za slovenski jezik Frana Ramovsa isj na zrc-sazu.si
Tor Maj 16 07:36:30 CEST 2006


Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU

in

Založba ZRC


Vas vljudno vabita na predstavitev transliterirane izdaje 
dela 

Maks Pleteršnik
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR I–II
Knjižno izdajo uredila Metka Furlan
Elektronsko izdajo na CD-ju uredile Metka Furlan, 
Helena Dobrovoljc in Helena Jazbec

Slovensko-nemški slovar I–II je v letih 1894 in 1895 izšel v 
Ljubljani in velja za klasično delo slovenskega slovaropisja. Ob 
Slovarju slovenskega knjižnega jezika je to naš najobsežnejši slovar. 
Delo s 102.522 iztočnicami iz knjižnega in narečnega besedja 
19. stoletja ter z besedjem starejših obdobij od 15. stoletja dalje 
je urednik Maks Pleteršnik izdelal na podlagi gradivskih zbirk 
številnih slovenskih jezikoslovcev in jih dopolnil s svojimi 
izpisi.
Nova izdaja odpravlja tehnične in redaktorske nedoslednosti 
izvirnika ter odstopanja pri prepisovanju posameznih besed iz 
citiranih virov. Vsebuje dodatni besedili K transliterirani izdaji 
Pleteršnikovega slovarja in Zemljepisne oznake v Pleteršnikovem slovarju 
ter kartografski prikaz z več kot 350 lokacijami, ki ilustrira 
prostorsko zastopanost besedja v slovarju. 
Iz gotice transliterirana izdaja slovar približuje sodobnemu 
uporabniku, elektronska izdaja pa omogoča številne možnosti 
hitrega iskanja po slovarju, tako po iztočničnih besedah kot 
tudi po nemških ustreznicah in vsebini slovarskih sestavkov. 


Predstavitev slovarja bo v četrtek, 18. maja 2006, ob 
12. uri v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4 
(pritličje), Ljubljana.

O inštitutskih publikacijah in o slovarju bodo 
spregovorili akad. prof. dr. Janez Orešnik, prof. dr. 
Metka Furlan in dr. Helena Dobrovoljc.

Prijazno vabljeni!

Za Založbo: 		Za Inštitut:
dr. Vojislav Likar		prof. dr. Varja Cvetko 
OrešnikLjubljana, 11. maja 2006Dodatne informacije o seznamu SlovLit