Nova Kronika, nove fotografije, novi stari častni člani

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Apr 23 23:33:47 CEST 2006


Http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/kronika64.doc in 
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/kronika64.pdf -- nova številka Kronike 
SDS z diskusijo o predmetih Uvod v slovansko jezikoslovje in Stcsl, o 17. 
Primorskih slovenističnih dnevih, tretjem slovensko-hrvaškem slavističnem 
srečanju, razpisi, vabila, spletke.

Http://www.ff.uni-lj.si/ucbeniki/mh/galeri54/index.html -- fotografiji dveh 
razredov na FF, drugo morje in sneg.

Http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/neuradni%20rezultati-I.stopnja.xls --  
rezultati Cankarjevega tekmovanja, 1. stopnja.

Http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/neuradni%20rezultati-II.III.abIV.ab%20mh.xls - 
- rezultati Cankarjevega tekmovanja, 2, 3. in 4. stopnja. 26. 4. 2006 bo 
objavljena dokončna razporeditev, z upoštevanimi ugovori.=========

Kako smo odkrili nove častne člane SDS

TV Slovenija, uredništvo dokumentarnega programa pripravlja dokumentarni 
film o našeme rojaku Janku Lavrinu. Moje ime je Ana Nuša Dragan in v tem 
primeru nastopam kot scenaristka in režiserka. Za pripravo scenarija sem že 
navezala stike za sodelovanje s strokovnjaki v Sloveniji (Moravec, Šuklje, 
Maver, Gradišnik, Zlobec, Bernik, Torkar ...), s strokovnjaki v Veliki 
Britaniji in Rusiji ter Lavrinovimi sorodniki v Sloveniji, Walesu in Severni 
Ameriki. Snemanje tega filma bo zelo zahtevno in drago, zato bomo zaprosili 
za finančna sredstva tudi Ministrstvo RS za kulturo. V ta namen pripravljam 
tudi podatke o strokovnih in častnih naslovih Janka Lavrina. V članku 
Božidarja Borka Antologija slovenske lirike v angleščini (Naši razgledi 12. 
maja 1958) sem zasledila, da je bil prof. Janko Lavrin sprejet za častnega 
člana Slavističnega društva v Ljubljani v aprilu tega leta. Prosim, če mi 
lahko potrdite resničnost te informacije [...] Mogoče samo v pomoč, v že 
omenjenem članku piše, da je v četrtek 19. aprila 1958, Slavistično društvo 
v Ljubljani imenovalo prof. Janka Lavrina, prof. Williama Kleesmana 
Matthewsa in prof. Viviano Soli de Pinto za svoje častne člane. Naslednji 
večer so jim pripravili prisrčno slovesnot, kjer so jim izročili diplome. - 
Ana Nuša Dragan (ana.nusa.dragan na amis.net), 20. aprila 2006 [Spregledane 
častne člane smo takoj vključili v naš arhiv na 
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/castni.html. --- miran]Dodatne informacije o seznamu SlovLit