[SlovLit] Program Tretjega hrvaško-slovenskega slavističnega srečanja v Opatiji

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Apr 3 09:05:15 CEST 2006


Petek 7. aprila 2006 9.30-12.30
POZDRAVNI GOVORI
Zvonko KOVAČ, Književnosti kao druge/strane
Krešimir NEMEC, Šenoa i Jurčič - povijesne, kulturološke i sociološke
analogije
Irena NOVAK POPOV, Kocbek in Hrvaška
DISKUSIJA
Vesna HADŽI POŽGAJ, Tatjana BALAŽIC BULC, Otvori usta pa ću ti reći tko
si (stavovi prema različitim jezicima u Hrvatskoj i Sloveniji)
Ivo PRANJKOVIĆ, Prezent u hrvatskome standardnom jeziku i slovenski
efektivni prezent
DISKUSIJA
Miran ŠTUHEC, Literarni izzivi (Ljubljana, Maribor: SAZU, Pef, 2003)
Ivana LATKOVIĆ, Prilozi zagrebačke slovenistike u proučavanju slovenske
proze
Miran HLADNIK, Slovenski slavistični kongres 2006 v Zagrebu
DISKUSIJA
12.30-13.00
Odmor in malica
13.00-15.30
Ada VIDOVIČ MUHA, Knjižni jezik - do kdaj še?
Marko SAMARDŽIJA, Nekoliko napomena o mjestu i ulozi lingvističke i
komunikacijske pravilnosti u hrvatskoj normativistici
Marko JESENŠEK, Normativnost prekmurskega jezika
Mira MENAC MIHALIĆ, Iz kontrastivne analize hrvatskih i slovenskih
dijalektnih frazema
DISKUSIJA
Vladimir OSOLNIK, Delež hrvaških vsebin v študijskih programih na
Filozofski fakulteti v Ljubljani
Vanda BABIČ, Alenka ŠIVIC DULAR, Položaj historičnih in filoloških
predmetov v novih bolonjskih študijskih programih
Mateo ŽAGAR, Paleoslavistika u novim sveučilišnim programima: zagrebačko
stanje
DISKUSIJA
Irena OREL, Hrvaško-slovenski stiki pri oblikovanju slovenskega
(kemijskega) izrazja v drugi polovici 19. stoletja
Aleksandar BJELČEVIĆ, Problem z definiranjem literarnih obdobij - na
primeru romantike
Marija STANONIK, Vraz etnolog
DISKUSIJA
IZLET V KASTAV
Večerja

Sobota 7. aprila 2006 9.30-11.00
Silvija BOROVNIK, Novosti v prozi sodobnih slovenskih prozaistk
Stipe BOTICA, Novi hrvatski epitafi
Alojzija ZUPAN SOSIČ, Nasilje v sodobnem romanu
Đurđa STRSOGLAVEC, Jezikovna mimetičnost proze Andreja Skubica in Renata
Baretića
Mateja PEZDIRC BARTOL, Marginalci v sodobni slovenski dramatiki
Marko ALERIĆ, Pale sam na svijetu u prijevodu Ivana Esiha i promjene u
hrvatskome standardnom jeziku
DISKUSIJA
11.00-11.30
Odmor in malica
11.30-13.00
Marko STABEJ, Besedilo med improvizacijo in kodifikacijo
Anita PETI-STANTIĆ, Opis, propis i red riječi
Nina NOVAK, Slovenščina in Evropska unija: problematika tujih stvarnih
imen
Bernardina PETROVIĆ, Razgovorni idiomi hrvatskoga jezika u javnim
elektroničkim medijima
Andreja PONIKVAR, Nataša PIRIH SVETINA, Slovenska slovnica za tujce -
kaj imamo, kaj pa bi
DISKUSIJA

16.00-17.00
Sprejem pri opatijskem županuDodatne informacije o seznamu SlovLit