Zakon o OŠ, Robert Alain de Beaugrande in MSK

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Mar 24 19:32:22 CET 2006


Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije in Slovensko društvo pedagogov
vas vabita, da se udeležite javne okrogle mize z naslovom Osnovnošolska
zakonodaja na razpotju: kaj prinašajo predlagane spremembe? ZDPDS in SDP se
želita tvorno vključiti v spreminjanje Zakona o osnovni šoli, ki na dveh
bistvenih področjih -- učni diferenciaciji in nacionalnih preizkusih 
znanja -- 
posega v sedanji koncept devetletke. Sistemske spremembe, ki zadevajo
obvezno šolanje, so namreč problematika, ki nedvomno terja širšo strokovno
razpravo. Povabili smo predstavnike Ministrstva za šolstvo in šport, da bi
nam uvodoma predstavili predlagane spremembe zakona in pričakovane učinke
le-teh, temu pa bi sledila razprava, h kateri smo povabili strokovnjake s
področja vzgoje in izobraževanja ter učitelje in vzgojitelje. Vladne
predloge zakonskih sprememb, o katerih bomo diskutirali na okrogli mizi,
lahko preberete na internetni strani
http://www.uvi.si/slo/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/. Okrogla miza bo v
torek, 4. aprila 2006 ob 18. uri v Ljubljani, Tržaška cesta 2, poslovna
stavba, I. nadstropje levo, sejna soba št. 1.050. --- Zdenko Medveš in Robi
Kroflič preko Milene Blažič (milena.blazic na guest.arnes.si), 23. marca 2006

============

Od: "Nataša Grzinič" <Natasa.Grzinic na fhs-kp.si>
Poslano: 24. marec 2006 15:59
Zadeva: Vabilo predavanje prof. de Beaugrand

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dr. R. A. de Beaugrande bo začel 
predavati na slovenistiki koprske Fakultete za humanistične študije pri 
Besediloslovju v torek, 28. marca 2006, ob 15.30  in zatem imel predavanja 
vsak torek. Tema prvih dveh bo Razvoj in sodobna dognanja besediloslovja. 
Vljudno Vas vabim, da se nam pridružite na predavanjih. --- Mag. Sonja 
Starc, asistentka

============

Http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/mks-zapisnik-tematika2005.doc ---  
Zapisnik 2. zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja 
(Beograd, 23.-25. junija 2005) 



Dodatne informacije o seznamu SlovLit