Iz Koroških novic, vabilo na konferenco o jezikovnih tehnologijah

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Mar 23 19:53:22 CET 2006


Od: "Janez Stergar" <janez.stergar na guest.arnes.si>
Za: <"Undisclosed-Recipient:;"@avs3.arnes.si>
Poslano: 23. marec 2006 14:48
Zadeva: še nekaj vabil...

[...] Oktobra 2004 je SM pripravila posvet o Slovencih na Koroškem po vstopu 
Slovenije v Evropsko unijo, oktobra lani pa posvet ob 100-letnica rojstva 
akademika prof. dr. Frana Zwittra. Zadnja številka Glasnika Slovenske matice 
objavlja mdr. gradivo dveh posvetov o slovenski književnosti na avstrijskem 
Koroškem (Reginald Vospernik, Matjaž Kmecl, Joža Mahnič, Peter Kolšek) in o 
književnosti Slovencev po svetu (Drago Jančar, Helga Glušič, Pavel Fajdiga, 
Bert Pribac, Janja Žitnik). Med novejšimi knjigami z zamejsko tematiko velja 
posebej omeniti literarno čitanko Reginalda Vospernika Celovška knjiga; 
izbor besedil sega od najstarejših zapisov o slovenski navzočnosti v mestu 
pa do najnovejših literarnih refleksij, ki so povezane z življenjem v 
Celovcu in ki nesporno dokazuje ne samo pomembnost tega mesta za slovensko 
kulturo, ampak tudi močno slovensko kulturno navzočnost v Celovcu (cena 
bogato ilustrirane knjige je 6510 SIT / 27,17 EUR). Med najavami prihodnjih 
knjig pa pri SM najdemo tudi Tatjane Rejec TIGR in komunisti ter Borisa 
Pahorja Trg neskladnega videza. [...]

=======

Od: sdjt-l-bounces na ijs.si namesto Jerneja Zganec Gros [jerneja na alpineon.com]
Poslano: 23. marec 2006 9:47
Zadeva: [SDJT-L] Konferenca Jezikovne tehnologije IS-LTC 2006: Prvo vabiloza 
prispevke

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije vabi v sklopu meta-konference 
Informacijska družba - IS 2006 na konferenco o jezikovnih tehnologijah, ki 
bo potekala od 9. do 13. oktobra 2006 na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. 
To srečanje je peto v vrsti slovenskih konferenc o jezikovnih tehnologijah, 
letos pa prvič organizirano kot mednarodna konferenca z mednarodnim pro- 
gramskim odborom. Uradna jezika konferenca sta slovenski in angleški. 
Konferenca bo potekala v dveh delih: v enem bodo predstavljeni prispevki v 
slovenščini, v drugem pa v angleščini. Sprejeti prispevki bodo objavljeni v 
zborniku, ki ga bodo prejeli udeleženci konference ob registraciji. 
Prispevki bodo objavljeni tudi na spletnih straneh konference. Na konferenci 
želimo zbrati raziskovalce, predstavnike podjetij in javne uprave, ki 
raziskujejo, razvijajo ali uporabljajo jezikovne tehnologije. Nekatera 
zanimiva področja jezikovnih tehnologij so:
 * razvoj, standardizacija in uporaba jezikovnih virov
 * govorne tehnologije
 * strojno prevajanje ter drugo več- in medjezikovno procesiranje  naravnega 
jezika
 * jezikovne tehnologije, vezane na semantični splet in predstavitev znanja
 * strojno (statistično) učenje jezikovnih modelov
 * zajemanje in luščenje informacij
 * primeri uporabe jezikovnih tehnologij
 * jezikovne tehnologije in jezikovni opisi
 * predstavitve jezikovnotehnoloških projektov

[...] Prispevki morajo predstaviti nove raziskave s področja jezikovnih 
tehno- logij ali nove načine njihove uporabe. Dobrodošli so tudi pregledni 
prispevki. Prispevki v slovenskem ali angleškem jeziku naj bodo dolgi 4 ali 
6 strani in oblikovani v skladu z navodili, ki so na voljo na konferenčni 
spletni ž strani. Prispevke bo pregledal in ocenil programski odbor. Avtorje 
nekaterih izbranih prispevkov bomo povabili, da pripravijo razširjen članek 
za objavo v posebni številki revije Informatica.   25. junij -- rok za 
oddajo prispevkov,  20. avgust -- obvestilo avtorjem o sprejetju,  15. 
september -- oddaja končne različice prispevkov,  9.--10. oktober  --  
konferenca. Tekoče informacije so dostopne na konferenčni spletni strani 
http://nl.ijs.si/is-ltc06/. Konferenčni e-poštni naslov je hlt-conf na ijs.si Dodatne informacije o seznamu SlovLit