Fw: znanje slovenščine

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Feb 5 23:55:10 CET 2006


Od: "Zoltan Jan" <Zoltan.Jan na siol.net>
Za: "'Miran Hladnik, arnes'" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 5. februar 2006 20:23
Zadeva: znanje slovenščine

Strokovni javnosti posredujem naslednje obvestilo:

Na spletnih straneh vlade RS
(http://www.uvi.si/slo/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/?18a6b9887c33a0bdc1257
0e50034eb54%32c87ae126319fcb0bc12571070040c383%3FOpenDocument) je bil
objavljen predlog uredbe o znanju slovenskega jezika za posamezna delovna
mesta v organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti. Z uredbo se
predpisujejo ravni potrebnega znanja slovenskega jezika. Tako se predvideva
tri stopnje aktivnega znanja slovenščine in sicer osnova, srednja in višja
raven, pri čemer se upošteva le izobrazba, ki jo je posameznik pridobil na
slovenskih osnovnih, srednjih ali visokošolskih zavodih. Vaše mnenje k
predlogu uredbe lahko posredujete na e-mail: puric.jasmina na skupnostobcin.si.

Za posvečene: verjetno bo bolje delovalo, če pripombe pošljete neposredno na
Sektor za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo (vodja sektorja: dr. 
Janez Dular, tel: 01 478 7959, e-pošta:
janez.dular na gov.si).

Lepe pozdrave,
Zoltan JAN
Dodatne informacije o seznamu SlovLit