Posodobitveni programi za poučevanje slovenščine: Novejši tokovi v slovenistiki -- književnost

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jan 24 21:48:54 CET 2006


Od: "Boža Krakar Vogel" <boza.krakar na guest.arnes.si>
Za: "miran" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 24. januar 2006 21:35
Zadeva: Fw: Spremenjeni program seminarja

Pri navajanju programa v včerajšnjem obvestilu je prišlo do napake, zato 
tule popravek:

4. 11. 2006:

9.00--10.30: M. Hladnik: O Visoški kroniki kaj novega? - 2 P
10.30--12.00: A. Blječevič: Kaj je literatura?  - 2 P, D
12.00--13.30: M. Juvan: O sodobnih analizah stila literarnih besedil -  2 P
14.00--15.30: B. Krakar Vogel: Kaj je novega v didaktiki književnosti - 2P, 
D (nam. A. Žbogar)

11. 2. 2006

9.00--11.15: A. Zupan Sosič: Spolna identiteta in sodobni slovenski roman - 
3 P, D
11.15--13.30: I. Novak Popov: Najmlajša slovenska poezija - 3 P, D
14.00--15.30: M. Pezdirc Bartol: M. Zupančič in sodobna slovenska 
dramatika - 2 P, D

Obveznosti: prisotnost in aktivna udeležba. Naslovi morebitnih seminarskih 
nalog bodo javljeni na seminarju. Seminar velja 1 točko.
Kotizacija: 11.700 SIT za zaposlene v VIZ, 15.210 SIT za druge udeležence. 
Prijavnico nam izpolnjeno vrnite najkasneje do 26. 1. 2006, naslov: Center 
za pedagoško izobraževanje, FF, Aškerčeva 2, Ljubljana oz. Mihaela. 
Hojker na ff.uni-lj.si.

Dodatne informacije o seznamu SlovLit