[SlovLit] Stalisce SDPK do primera Smolnikar

Matjaz Zaplotnik FF matjaz.zaplotnik na siol.net
Pon Dec 12 12:28:42 CET 2005


------- Forwarded message follows -------
From:      	"Marijan Dovic" <Marijan.Dovic na zrc-sazu.si>
To:       	<Undisclosed-Recipient:;>
Subject:    	Stališče SDPK do primera Smolnikar
Date sent:   Mon, 12 Dec 2005 09:05:23 +0100

Spoštovani člani in prijatelji Slovenskega društva za primerjalno
književnost!

Na spletni strani http://www.zrc-sazu.si/sdpk (v rubriki "novo") lahko
preberete stališče Slovenskega društva za primerjalno književnost 
do obsodbe pisateljice Brede Smolnikar. Izjavo je v imenu društva 
napisal predsednik dr. Marko Juvan. 

Poleg tega je na isti strani objavljeno tudi pismo podpore oddelku za
primerjalno književnost v Innsbrucku ter zapisnik s sestanka 
evropske komparativistične mreže REELC (Firence, september 
2005), v kateri so aktivno vlogo prevzeli tudi nekateri člani našega 
društva.

Lep pozdrav,

Marijan Dović, tajnik SDPK
Marijan.Dovic na zrc-sazu.si

------- End of forwarded message -------
Dodatne informacije o seznamu SlovLit