[SlovLit] Fw: Vabilo na predavanje o so?nih slovanskih kletvicah

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Nov 8 07:06:00 CET 2005


From: <Silvo.Torkar na zrc-sazu.si>
To: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 8. november 2005 2:29
Subject: Vabilo na predavanje o sočnih slovanskih kletvicah


Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU vabi na
predavanje Tabuji telesa in tabuji jezika pri Slovanih. Predaval bo prof.
dr. Aleksander D. Duličenko, Univerza v Tartuju (Estonija). Predavanje
bo v petek, 11. novembra 2005, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU,
Novi trg 4/II. Predavanje bo v ruščini.

Prof. dr. Aleksander Dmitrijevič Duličenko od l. 1976 dela na Univerzi
v Tartuju v Estoniji, kjer je redni profesor na Katedri za slovansko
filologijo in njen predstojnik. Njegova doktorska disertacija Slavjanskie
literaturnye mikrojazyki, v kateri je utemeljil jezikoslovno kategorijo
slovanskih knjižnih mikrojezikov, je izšla l. 1981 v Tallinnu (druga
izdaja v dveh knjigah z dodanimi besedili 2003–2004). Bibliografija
prof. dr. A. D. Duličenka obsega nad 450 del, med njimi knjige Russkij
jazyk konca XX stoletija (1994), Jugoslavo-Ruthenica (1995),
Etnosociolingvistika 'perestrojki' v SSSR (1999), Pasaulinës kalbos
beieđkant (2003). V krog znanstvenih interesov prof. dr. A. D.
Duličenka spada tako splošno jezikoslovje (splošna teorija jezika,
sociolingvistika, etnolingvistika, interlingvistika) kot slovanska
filologija
(slovanski knjižni mikrojeziki, med njimi vprašanja rezijanskega
knjižnega mikrojezika, zgodovina slavistike in tudi slovenskega jezika).
Je učenec akad. Nikite I. Tolstoja. Ureja in izdaja znanstveni periodični
publikaciji Slavica Tartuensia (od l. 1985) in Interlinguistica Tartuensis
(od l. 1982), je član Mednarodnega slavističnega komiteja in predsednik
Nacionalnega komiteja slavistov Estonije.


Silvo Torkar
Inštitut za slovenski jezik F. Ramovša
ZRC SAZU
Dodatne informacije o seznamu SlovLit