[SlovLit] Mednarodna Humboldtova konferenca v Bolgariji

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Okt 21 16:33:48 CEST 2005


Challenges to the Science in South-East European Countries before their
Membership in European Union je bil naslov mednarodne Humboldtove
konference, ki je bila v Sofiji od 14. do 16. oktobra 2005. Podprla jo
je fundacija Alexander von Humboldt (http://www.avh.de), udeležili pa so
se je predstavniki iz Romunije, Madľarske, Grčije, Srbije in Črne Gore,
Bolgarije, Slovenije, Turčije in Nemčije.  

Slovenijo sva zastopala Miran Hladnik (nekdanji Humboldtov štipendist)
in Alenka Žbogar z Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani. Podpisana sem se med mladimi znanstveniki predstavila s
prispevkom o problemskem pouku sodobne slovenske kratke zgodbe (Modern
Methods of Teaching the Short Story). 

Program so s plenarnimi predavanji uvedli predsednik bolgarskega
Humboldtovega združenja (http://www.avh-bulgaria.org/index_eng.html)
Dimo Platikanov (Univerza v Sofiji), Alf Zimmer (Univerza v Regensburgu)
s prispevkom Die Herausforderung eines gemeinsamen europäischen
Bildungsraumes für ein Europa der Kulturen in Christo Balarew (Bolgarska
akademija znanosti) s predavanjem Die Herausforderungen, die die
Wissenschaft in südosteuropäischen Ländern in Zusammenhang mit deren
Eintretten in die Europäische Union annehmen soll. 

Naslovne teme se je lotila vrsta priznanih raziskovalcev ter mladih
znanstvenikov, in to tako s področja humanistike kot naravoslovnih ved.
Namen konference je bil osvetliti znanstveno-raziskovalne in tehnološke
izzive, s katerimi se sooča Evropska unija in na katere naj bi bile
morebitne nove članice EU pripravljene. Predavanja so potekala v dveh
sekcijah, t. i. sekciji Kulturno-zgodovinske dediščine, kjer so se
odpirale teme, povezane z zgodovinopisjem, arheologijo, umetnostno
zgodovino, literarno teorijo in lingvistiko, ter t. i. sekciji Modernih
materialov, kjer so se predstavili strokovnjaki s področja naravoslovja
in tehnologije. Prav raznolikost strok ter zastopanost predstavnikov
različnih znanstveno-raziskovalnih generacij in šol je tej izjemno
zanimivi in uspešni prireditvi vtisnila nepozaben pečat. 

Fotografije s konference si lahko ogledate na 
http://www.ff.uni-lj.si/ucbeniki/mh/galeri45/index.html. 

Alenka Žbogar
Dodatne informacije o seznamu SlovLit