[SlovLit] Spored konference o Gregorju Kreku, utemeljitelju gra?ke slavistike

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Okt 13 10:07:07 CEST 2005


From: "jurij fikfak" <fikfak na zrc-sazu.si>
To: <undisclosed-recipients:>
Sent: 13. oktober 2005 9:52
Subject: Inštitut za slovensko narodopisje

Prof. dr. Gregor Krek, utemeljitelj graške slavistike
(8. 3. 1840 v Četeni Ravni -- 2. 7. 1905 v Gradcu)

Graz/Gradec 20. 10. 2005; Četena Ravan 21. in 22. 10. 2005

20. 10. 2005 - Graz/Gradec, Avstrija - Uni-Zentrum Wall, Mehrzweckraum;
Merangasse 70, A-8010 Graz (v nemškem jeziku)
10.30-11.15  Pozdravi gostov (Rektor, Dekan, Predstojnik Inštituta za
slavistiko Graz/Gradec, predstavnik Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU)

11.15-12.30  Gregor Krek in njegov čas
Akademik, prof. dr. Matjaž Kmecl, SAZU Ljubljana: Gregor Krek, utemeljitelj
znanstvene slavistike v Gradcu
Prof. Janez Dolenc: Življenjska pot Gregorja Kreka
Prof. dr. Walter Höflechner: Humanistika na graški univerzi v času Gregorja
Kreka

12.30-14.30  Kosilo

14.30-17.00  Gregor Krek in filologija
Prof. dr. Alois Kernbauer: Gregor Krek in začetki slavistike na graški
univerzi
Prof. dr. Wolfgang Eismann: Gregor Krek in slavistična literarna zgodovina
Prof. dr. Darko Dolinar: Gregor Krek in slovanska literarna zgodovina
Prof. dr. Alenka Šivic-Dular: Gregor Krek in jezikoslovje
Doc. dr. Jurij Fikfak: Gregor Krek in narodopisje

Informacije:
Graz: Institut für Slawistik - Tajništvo (+43 316 380 25 20)

Znanstveno srečanje so finančno in/ali organizacijsko podprli:
Gradec/Graz: Fakulteta za humanistiko Univerze v Gradcu; Dežela Štajerska;
Slovenski znanstveni inštitut Dunaj;
Ljubljana: Agencija za raziskovalno dejavnost RS; Avstrijski znanstveni
inštitut; Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Slavistično društvo
Slovenije

21. 10. 2005 Četena Ravan v Poljanski dolini,
rojstni kraj Gregorja Kreka (v slovenskem jeziku)

10.00  Pozdravi (Predstojnik Inštituta za slavistiko Graz/Gradec,
predstavnik Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU idr.)
        Univerza v Gradcu in Slovenci
Prof. dr. Stane Granda, Gregor Krek, Gradec in Slovenci
Prof. dr. Walter Höflechner, Humanistika na graški univerzi v času Gregorja
Kreka
11.15-11.30  Odmor
11.30-13.30  Gregor Krek, filologija in sodobniki
Prof. dr. Alois Kernbauer, Gregor Krek in začetki slavistike na graški
univerzi
Prof. dr. Darko Dolinar, Gregor Krek in slovanska literarna zgodovina
Prof. dr. Wolfgang Eismann, Gregor Krek in slavistična literarna zgodovina
Prof. dr. Alenka Šivic-Dular, Gregor Krek in jezikoslovje
Prof. dr. Katja Sturm Schnabl, Gregor Krek in Fran Miklošič
13.30-15.00  Kosilo
15.00-17.30  Gregor Krek in ljudska kultura
Doc. dr. Jurij Fikfak, Gregor Krek in narodopisje
Prof. dr. Marija Stanonik, Gregor Krek in slovstvena folklora
Prof. dr. Vitomir Belaj, Pojmovanje mitologije pri Gregorju Kreku
Dr. Marija Klobčar, Krekove presoje ljudskega pesništva
Doc. dr. Ingrid Slavec Gradišnik, Recepcija Gregorja Kreka
Bibliografija Gregorja Kreka
Drago Samec, Bibliografija dr. Gregorja Kreka
19.00       Predstavitev knjige >Nekoč je bilo jezero.< Povedke in
pravljice iz poljanske doline in njenega pogorja, ki jih je zbrala in
uredila prof. dr. Marija Stanonik in izdalo Muzejsko društvo Škofja Loka

22. 10. 2005 Četena Ravan v Poljanski dolini
11.00-13.00  Pozdravi gostov
Akademik, prof. dr. Matjaž Kmecl - Gregor Krek, utemeljitelj slavistike v
Gradcu
Prof. Janez Dolenc - O življenju in delu prof. dr. Gregorja Kreka
Odkritje doprsnega kipa Gregorja Kreka (akad. kipar Metod Frlic)
Kulturni program, ki ga oblikujejo domačini
13.00-      Pogostitev, ki jo pripravijo domačini

Informacije:
Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU - dr. Jurij Fikfak
(+386 1 470 62 90)

Dokončen program s povzetki bo dosegljiv na spletnih straneh
www.zrc-sazu.si/isn/krek/gradecravan.htm.Dodatne informacije o seznamu SlovLit