[SlovLit] Optimalnostna teorija v jezikoslovju

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Okt 11 11:58:56 CEST 2005


From: "Peter Weiss" <Peter.Weiss na zrc-sazu.si>
To: "Miran" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 11. oktober 2005 4:12
Subject: Fw: [ZRC - vsem:] Hisotricni seminar
[...]

----- Izvorno sporočilo ----- 
Od: Metoda Kokole
Za: vsem na zrc-sazu.si
Poslano: 9. oktober 2005 19:09
Zadeva: [ZRC - vsem:] Hisotrični seminar


HISTORIČNI SEMINAR Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti vabi na predavanje Optimalnostna teorija v
jezikoslovju.

Optimalnostna teorija (optimality theory, OT), ki sta jo prva predlagala
Alan Prince in Paul Smolensky leta 1993, je danes ena vodilnih slovničnih
teorij, uveljavljena predvsem v fonologiji, morfonologiji in oblikoslovju (v
okviru katerih bo tudi predstavljena), manj pa drugod (npr. v skladnji ali
fonetiki). OT-slovnica ne temelji na pravilih, ampak je vzporedno
primerjalna: med možnimi rezultati (outputi) izbira najbolj harmoničnega oz.
optimalnega. V slovničnem modelu to določajo omejitve (constraints), ki so
med seboj strogo rangirane, vendar so tudi (pre)kršljive. So dveh tipov:
zvestobnostne (ki primerjajo razmerje med vnosom in rezultatom) in
zaznamovanostne (ki se tičejo rezultata neodvisno od vnosa). Omejitve so
univerzalne, jeziki pa rangirajo različno. Klasična oblika OT-obravnave je
tablica (tableau). - Največji izziv teoriji danes predstavlja zlasti t. i.
netransparentnost (opacity), ki ima v sodobni OT najrazličnejše rešitve
(npr. zvestoba med rezultati, simpatičnost, verige kandidatov, ozke
omejitve), deloma pa tudi izjeme (npr. pri prevzemanju) in variantnost. -
Teorija bo predstavljena na splošno, vendar dodatno z gradivom iz
slovenščine. Predaval bo Peter Jurgec.

Peter Jurgec (1979) je mladi raziskovalec na Inštitutu za slovenski jezik
Frana Ramovša ZRC SAZU. Glavni področji njegovega zanimanja sta fonetika in
fonologija, posebej še z vidika slovenščine, s katerih je objavil več kot
deset znanstvenih člankov in monografijo (Samoglasniški nizi v slovenščini:
fonološko-fonetična analiza, 2005). Študijsko se usposablja tudi na Univerzi
v Massachusettsu v Amherstu (pri profesorju Johnu J. McCarthyju).

Predavanje bo v četrtek, 13. oktobra 2005, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC
SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje. Vljudno vabljeni! Obiščete lahko tudi našo
spletno stran: http://odmev.zrc-sazu.si/hs.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit