[SlovLit] Pri sosedovih berejo!

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Sep 19 09:57:27 CEST 2005


From: Boštjan Grošelj [mailto:bostjan.groselj na gyrus.si] 
Sent: Monday, September 19, 2005 9:12 AM
To: 'Miran Hladnik, arnes'

Mercatorjeva osrednja humanitarna akcija 2005

1. Izhodišče

V Mercatorju smo se letos odločili, da v okviru vsakoletne Osrednje
humanitarne akcije, tokrat vstopi na področje branja in bralne kulture.
Zavedanje, da knjiga postaja vedno bolj pomembna, še bolj pa način, kako
jo približati ne samo kupcem temveč tudi drugim ljudem, je bil vzgib za
nastanek projekta M knjiga. V Mercatorju bomo izvedli številne
aktivnosti, ki bodo vzpodbudile branje tako med osnovnošolsko kot
starejšo generacijo. 

Poleg projekta M knjiga pa nameravamo v Mercatorju v letu 2005 in 2006
izvesti še druge aktivnosti na področju branja ter izdajanja knjig.

2. Mercatorjeva vloga

V Mercatorju se zavedamo pomena branja, ki je med drugim tudi glavno
sredstvo učenja. Knjige, ki jih otroci in mladostniki berejo pa morajo
biti čim bolj kvalitetne in zanimive. Dobra knjiga nas torej plemeniti -
vzgaja; spreminja naše misli, stališča, predsodke, vzbuja pozitivna
čustva, omogoča, da spoznavamo življenja soljudi in se vživljamo v
njihove usode. Branje kvalitetne knjige je torej ključno za osebno rast
ter za spoštovanje in boljše razumevanje sebe in sveta okoli nas.

Celovit in kompleksen projekt zavezuje slogan akcije Branje povezuje. Z
njim želimo priti med ljudi, jih vzpodbuditi k branju ter širiti bralno
kulturo med mladimi. Gre za družbeno odgovorno akcijo, ki vsebuje tudi
humanitarne elemente.

Projekt podpira Društvo Bralna značka ter Državna založba Slovenije. Gre
za prvi takšen projekt, ki na eni strani združuje tako civilno
iniciativo kot podjetniški interes. Korist od akcije pa bodo imeli
predvsem in zgolj bralci. Menimo, da je projekt izredno zanimiv za širšo
javnost, da bo dosegel visoko publiciteto ter da zasluži pozornost tudi
vlade oziroma Ministrstva za šolstvo. 
 
3. Aktivnosti na področju branja. Predvidene aktivnosti, ki se bodo
izvajale z namenom vzpodbujanja javnosti k branju in pomoči pri
reševanju problematike vzdrževanja visoke stopnje slovenskega
knjižničarstva in kulture branja, so:

3.1. Odprtje knjižnice Domžale v sklopu Mercator centra. Mercator že od
samega začetka sodeluje pri projektu selitve Domžalske knjižnice, ki bo
odslej v Mercatorjevem centru. 

3.2. Izdaja knjižne zbirke M knjiga. Z izdajo knjižne zbirke M knjiga
bomo mladim bralcem (med 11 in 15 letom) ponudili kakovostno literaturo
slovenskih avtorjev. V zbirko bo zajetih 12 knjig, ki jih bomo izdali v
sodelovanju z DZS. M knjigo sestavljajo dela eminentnih slovenskih
pisateljev (Desa Muck, Smiljan Rozman, Feri Lainšček, Vitan Mal in
drugi).
3.2.1	Zbirko M knjiga bomo donirali 400 - 500 OŠ po Sloveniji. Zbirka
je nastala v sodelovanju z društvom Bralna značka in vključuje knjige s
priporočenega seznama za Bralno značko ter knjige za domače branje.
3.2.2	Organizacija Bralnih uric s pisateljico Deso Muck in drugimi
pisatelji iz zbirke M knjige po osnovnih šolah. Namen projekta je
vzpodbujanje  bralnih navad med osnovnošolsko najstniško populacijo ob
podpori društva >Bralna značka<. Bralne urice so regionalni projekt, s
katerim nameravamo razširiti popularnost M knjige v 30-ih osnovnih
šolah. Nastop pisateljev je zamišljen kot sproščen pogovor med mladimi
bralci, cilj dogodkov pa povečati branost slovenskih avtorjev.
3.2.3	V Mercatorju bomo v treh intervalih po 4 knjige izdali skupno 12
knjig, ki sestavljajo zbirko M knjiga. Knjiga bo na voljo v vseh
Mercatorjevih prodajalnah po ugodni ceni za 990 SIT. S tem želimo knjigo
približati našemu potrošniku, obenem pa razširiti naš program izdelkov. 
3.2.4	V Mercatorjevih centrih bomo organizirali dogodke za mlade pod
naslovom Literarni rap. Mladi bodo ob glasbi zapeli, zaigrali del
besedila iz zbirke M knjiga. Namen te akcije je, mladim približati
kakovostno literaturo še na drugačen, bolj popularen način.

3.3. Zavod za slepo in slabovidno mladino. Del od prodaje knjig bomo
namenil v dobrodelne namene in sicer;  slovenskemu Zavodu za slepo in
slabovidno mladino bo poleg zvočne knjige podaril enega od prepotrebnih
pripomočkov.

3.4. Obnova knjižnice Otona Župančiča. Mercator bo v letu 2006 MOL
sofinanciral obnovo Knjižnice Otona Župančiča v  Ljubljani. 

Dodatne informacije o seznamu SlovLit