[SlovLit] Tri novice

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Sep 12 19:23:32 CEST 2005


Matjaž Zaplotnik sporoča, da je 29. 8. 2005 umrl Mihael Kuzmič. Leta 2000 je
obranil disertacijo Slovenski izseljenci v Betlehemu, PA, ZDA, v letih
1893--1924: Naselitev ter njihove zgodovinsko socialne, politične, literarne
in verske dejavnosti, spomnimo pa se ga tudi s simpozija o slovenskem romanu
leta 2003.Na šolski strani današnjega Dela (12. septembra) novinarka Andreja Žibret
spominja državno sekretarko na ministrstvu za šolstvo Alenko Šverc na
dejstvo, da zbornik o izobraževanju učiteljev, ki je nedavno
izšel, >razkriva zelo različne poglede na na prenovo učiteljskega študija v
Sloveniji< in jo sprašuje o enotnih standardih za učiteljski poklic.
Šverčeva ji odgovarja, da je >bila za to imenovana posebna skupina, ki bo
podala temeljna izhodišča za oblikovanje programov, težko pa bi že zdaj
rekli, da gre za oblikovanje enotnih standardov.<S podobnim sklepom se je istega dne (danes, 12. sept.) končal sestanek
nekaterih društev in Zavoda za šolstvo na Ministrstvu za šolstvo, na katerem
naj bi uskladili in poenotili kriterije šolskih tekmovanj, ki učencem
prinašajo točke za vpis na srednjo stopnjo. Ker je za večje spremembe
absolutno premalo časa in ker so tradicionalna šolska tekmovanja preveč
obsežna in kompleksna, da bi jih lahko čez noč spreminjali, bo to za
prihodnje leto s premislekom poskusil poseben programski svet. (Zasnovan je
bil že v prejšnji sestavi ministrstva, vendar je z zamenjavo kadra na
ministrstvu njegovo delo zamrlo.) Z ukinitvijo zunanjega preverjanja se je
namreč šolskim tekmovanjem povečala teža, saj bo od uspeha na njih odvisna
nadaljnja učenčeva usoda in je treba zato poskrbeti za njihovo primerljivost
in čim večjo pravičnost pri merjenju rezultatov. V prihodnje naj bi se
uveljavilo vrednotenje rezultatov glede na vnaprej določen prag in ne po
relativnem kriteriju določenega števila najboljših z vsake šole. Zlato
priznanje na njih bo štelo 5 točk in srebrno 3 točke; kandidat lahko dobi za
tekmovanja skupaj največ 15 točk. Še prej pa bo programski svet premislil
koncept in smisel tekmovanj in njihovo načelno uporabnost za razvrščanje
učencev. Že letos bomo dopolnili pravilnik tekmovanja za Cankarjevo
priznanje v tistem členu, ki določa postopek ugovorov in pritožb. Razpis
tekmovanja za Cankarjevo priznanje lahko pričakujete v prihodnjih dneh. --- 
miran
Dodatne informacije o seznamu SlovLit