[SlovLit] Sloven??ina za Evropo

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Sep 10 09:06:30 CEST 2005


From: "Zemljarič Jana" <Jana.Zemljaric na ff.uni-lj.si>
To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 10. september 2005 7:56
Subject: Slovenščina za Evropo (za SLOVLIT)

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik je po tritedenskem počitku po
poletnih prireditvah spet začel delovati s polno močjo. Najprej so bili
konec avgusta v matični celici na dvodnevnem izobraževanju zbrani lektorji,
ki učijo slovenščino na univerzah v tujini. Delovno srečanje je bilo
namenjeno seznanjanju z novimi strokovnimi vsebinami in učnimi gradivi, pa
tudi izmenjavi pogledov in izkušenj pri delu s slovenščino na različnih
koncih sveta. Ko to poročamo, je večina lektorjev že odpotovala na svoje
univerze v tujino; želino jim uspešno leto!

V ponedeljek, 5. 9., se je začel intenzivni tečaj slovenščine za stotinjo
Erasmusovih študentov, ki so prišli na izmenjavni študij v Slovenijo.
Razveseljivo je, da se je za razpisanih 45 mest v rednem roku prijavilo 105
študentov iz vseh evropskih držav, ki so si nadvse prizadevali priti na
tečaj v Slovenijo. S pomočjo rektorja Univerze dr. Mencingerja smo uspeli
pridobiti dodatna sredstva, tako da smo lahko sprejeli vse študente. Z
veseljem lahko poročamo, da so že v Ljubljani in se nadvse intenzivno, po 4
ure na dan učijo slovenščino. Pričakujemo, da bodo do konca enomesečnega
tečaja usvojili osnovne sporazumevalne vzorce v slovenščini (večinoma so
popolni začetniki) in da bodo sposobni s pomočjo slovarja razumeti bistvo
pisnih (strokovnih) besedil.

Prav tako v ponedeljek, 5. 9., se je začel tudi tečaj slovenščne za (tuje)
prevajalce EU, ki delajo v različnih institucijah v Bruslju in Luksemburgu.
Tu pa gre za visoke izpopolnjevalce, ki v Ljubljani pilijo detajle in
sprašujejo po razlagi najtežjih mest v slovenščini. V dveh skupinah,
oboroženi z elektronskimi in knjižnimi slovarji ter priključeni na internet
za nenehni dostop do korpusov po 6 ur dnevno intenzivno delajo -- širijo
besedni zaklad ob besedilih, študirajo strukture jezika in prevajajo pravne
akte iz slovenščine v svoje jezike -- angleščino, nemščino, francoščino,
italijanščino in nizozemščino.

V začetku oktobra z novim akademskim letom v Centru za slovenščino začenjamo
z redno ponudbo tečajev in izpitov. Podrobnosti so na www.centerslo.net.

Jana Zemljarič Miklavčič
Dodatne informacije o seznamu SlovLit