[SlovLit] Nerodna re?

Vlado Nartnik Vlado na zrc-sazu.si
Čet Sep 8 10:00:43 CEST 2005


Spo*stovani gospod predsednik SDS!

Tiskarski *skrat si je zares duhovito privo*s*cil 56. *stevilko Kronike 
Slavisti*cnega dru*stva Slovenije, ko je opustiv*si *c-je na straneh 
180-183 samemu vrhu SDS pri*sepnil vzdih: Zato nazaj k 
bohorizhizi? Na ta vzdih bi se sicer mirno navezala *se dilema: Ali so 
ljudje premalo popolni za stroje ali so stroji premalo popolni za ljudi?
Le da se v zvezi s trikotnikom med bohori*cico, metel*cico in gajico 
(oziroma husico) velja mimogrede zadr*zati *se pri *crkarski pravdi iz 
leta 1833. Vse ka*ze, da je pre*sernoslovje v svoji zazrtosti v 
Primicovo Juljo povsem prezrlo, da je Sonetni venec doktorja 
Pre*zirja iz*sel tudi okroglih 25 let po Kopitarjevi in okroglih 250 let po 
Bohori*cevi slovnici. *Se ve*c: re*sitev ena*be M = 3y, kjer pomeni M 
Magistrale in y *stevilo njegovih verzov, se da v obliki zmno*zka M = 
3.14 razumeti za namig na 314 let, ki so pretekla od rojstva Adama 
Bohori*ca (okrog) leta 1520 do izida Sonetnega venca leta 1834!

Vlado Dodatne informacije o seznamu SlovLit