[SlovLit] Prevajalska delavnica v Bielsku-Bia?i

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Sep 7 08:10:50 CEST 2005


 Od: Agnieszka Będkowska-Kopczyk [kopczyk na poczta.onet.pl]
Poslano: 5. september 2005 14:29
Za: Miran
Zadeva: porocilo za Slovlit


Dragi Miran, pod mojim pismom in v prilogi se nahaja sporocilo o 2.
prevajalski delavnici, ki smo jo maja organizirali v Bielsku-Biali. Upam, da
ni prepozno za porocanje o tem majskem slavisticnem (in slovenisticnem)
dogodku. Lep pozdrav! Agnieszka


V dneh 14. in 15. maja 2005 je bila na slavistiki Univerze v Bielsku-Białi
izvedena 2. prevajalska delavnica za študente slovenščine in češčine.
Podobna delavnica je bila, sicer v manjšem obsegu, organizirana že februarja
lani. Delavnice se je udeležilo 30 študentov, od tega 25 slovenistov z
lektoratov slovenskega jezika v Bielsku-Białi, Katovicah, Lodžu in Varšavi
ter 5 bohemistov z Univerze v Bielsku-Białi. Delavnico sta organizirali dr.
Agnieszka Będkowska-Kopczyk (kot mentorica Slavističnega znanstvenega krožka
na ATH) in Tatjana Jamnik (kot predstavnica Centra za slovenščino kot
drugi/tuji jezik, dalje CSDTJ). Pri izvedbi delavnice sta pomagali študentki
slovenščine na ATH, Joanna Kurnik in Maria Kamińska. V zadnjem trenutku sta
vodstvo delavnice na svoja ramena prevzela dr. Michał Kopczyk in Tatjana
Jamnik.Vsebinsko zasnovo delavnice je oblikovala dr. Będkowska-Kopczyk, ki je kot
konzultantka sodelovala tudi pri izboru besedil. Izbor slovenskih in čeških
pesniških in proznih besedil skupaj z bio-bibliografskimi podatki o avtorjih
je pripravila T. Jamnik. Besedila v elektronski obliki skupaj s soglasjem
glede morebitnih avtorskih pravic (v primeru revialne objave prevodov) je
pridobila od avtorjev samih oz. založbe Petrov iz Brna (za njene avtorje).
Finančno so delavnico podprli: Univerza v Bielsku-Białi, Ministrstvo za
šolstvo in šport Republike Poljske, CSDTJ na Univerzi v Ljubljani in
udeleženci delavnice.Delavnica je imela dve prevajalski sekciji, slovensko in češko. V obeh
sekcijah so bila za prevajanje izbrana besedila po šestih sodobnih
slovenskih oz. čeških pisateljev in pesnikov. V slovenski sekciji so
študentje prevajali pesmi Primoža Reparja, Maje Vidmar in Tomislava Vrečarja
ter krajša prozna besedila Borisa Jukića, Maje Novak in Suzane Tratnik. V
češki sekciji se je prevajala poezija Hane Chmelíkove, Radka Malýja in
Bogdana Trojaka ter kratka proza Alexandre Berkove, Pavla Brycza in Irene
Douskove. Študentje so izbrana besedila prejeli mesec dni pred pričetkom
delavnice, tako da so lahko prevode pripravili vnaprej, na delavnici pa so
jih v skupinah natančno obravnavali s pomočjo mentorjev. V vsaki skupini sta
bila vsaj dva mentorja: za izhodiščni in za ciljni jezik. Naloga mentorja za
izhodiščni jezik je bilo preverjati ujemanje (ekvivalenco) prevoda glede na
izvirnik. Mentor za ciljni jezik je skrbel za jezikovno pravilnost v ciljnem
jeziku, torej poljščini. V okviru delavnice je bil v soboto, 14. maja,
organiziran tudi literarni večer z Majo Novak in Klemenom Piskom.V delavnici je sodelovalo skupaj 19 mentorjev. Od tega je 12 mentorjev
vodilo skupine oba dneva, preostali pa so se kateri od skupin pridružili
prvi ali drugi dan. Izvedbo delavnice sta koordinirala dr. Michał Kopczyk in
Tatjana Jamnik. Medijska odmevnost: Književni listi (Delo), spletne strani
založbe Petrov iz Brna (www.ipetrov.cz), spletne strani slavistike v
Bielsku-Białi (http://www.slawistyka.ath.bielsko.pl/) - program, slike,
poročilo v poljščini, spletne strani poljskega portala Słowenia
(http://www.slowenia.com.pl). Slavistični znanstveni krožek in organizatorji
iz Bielska-Białe se za pomoč pri organizaciji delavnice iskreno zahvaljujejo
Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani in
njegovi predstavnici, Tatjani Jamnik, vsem sodelujočim mentorjem (Marcinu
Baniowskemu, Anni Car, Primožu Čučniku, Lubomíru Hamplu, Borisu Jukiću,
Arkadiuszu Kremzi, Tobiaszu Melanowskemu, Macieju Meleckemu, Ewi Michalski,
Liborju Paveri, Katarini Šalamun-Biedrzycki, Jasmini Šuler Galos, Andreju
Šurli, Bojani Todorović, Adamu Wiedemannu) ter nastopajočima Maji Novak in
Klemenu Pisku.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit