[SlovLit] Vabilo na te?aje iskanja po elektronskih virih v septembru in oktobru

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Avg 31 09:41:15 CEST 2005


----- Original Message ----- 
From: "Nataša Kodrič" <natasa.kodric na nuk.uni-lj.si>
To: "Mrežnik" <Mreznik na nuk.uni-lj.si>
Sent: 30. avgust 2005 13:00
Subject: Vabilo na tečaje iskanja po el. virih v septembru in oktobru

Vabimo vas na brezplačne tečaje iskanja po elektronskih
informacijskih virih. Prosim vas, da posredujete obvestilo
kolegom in študentom, ki bi jih tečaji zanimali.

Tečaj "Uvod v iskanje po el. inf. virih"  bo v sredo, 14.
septembra od 10. do 13. ure.
Na tečaju predstavimo, kje in kako sploh dostopamo do virov,
kakšni so pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje
ter Mrežnik - odskočno desko do virov. V nadaljevanju prikažemo
skupne značilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna
orodja iskanja. Predstavimo pojem bibliografskega zapisa,
pregledovanje in vrste indeksov, uporabo tezavra, kdaj in kako
uporabimo logične operatorje oziroma operatorje bližine, prikaz
in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino itn. Snov podajamo z
demonstracijami v živo, udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaj "Osnove iskanja po internetu" bo v ponedeljek, 19.
septembra od 10. do 13. ure.
Predstavili bomo naslovni prostor interneta in kako nam pomaga
pri iskanju, strukturo spletnih mest, kakšne iskalne strategije
uporabimo pri iskanju po hierahično urejenih seznamih virov,
iskalnikih in meta iskalnikih, kakšne so prednosti in omejitve
iskalnikov, posebnosti različnih seznamov virov in iskalnikov ter
kje in kako izberemo ustrezen iskalnik ali seznam virov za poizvedbo.

Tečaj "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi"  bo v
četrtek, 22. septembra od 10. do 13 ure.
Na tečaju predstavimo značilnosti znanstvenih bibliografij, na
praktičnih primerih demonstriramo posebnosti iskanja, uporabo
tezavra itn. Zatem predstavimo, katere znanstvene bibliografije
pokrivajo posamične discipline, nadaljujemo z orisom citatnih
indeksov, na praktičnih primerih pokažemo specifičen pristop k
iskanju literature - iskanje po citirani literaturi in različne
možnosti uporabe. Tečaj sklenemo s praktičnim prikazom možnih
poti do besedila člankov: tiskanih in elektronskih znanstvenih
časopisov v Sloveniji ter medbibliotečne izposoje. Na tečaju
udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaj "Elektronski časopisi" bo v petek, 14. oktobra od 10. do 13 ure.
Na tečaju predstavimo naročniške servise z elektronskimi časopisi
in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih
primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v
Sloveniji. V nadaljevanju pokažemo uporabo servisa, kako
ugotovimo, pri katerih naslovih imamo dostop do besedil člankov,
predstavimo različne možnosti iskanja - po besedilu, vsebinskih
oznakah itn., značilnosti različnih formatov besedila člankov,
prikaz in pošiljanje besedil po elektronski pošti. Na tečaju
udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaj "Iskanje knjig" bo v petek, 25. novembra od 10. do 13. ure.
Na tečaju predstavimo obseg in značilnosti različnih
informacijskih virov za iskanje knjig. Na praktičnih primerih
pokažemo, kako poteka iskanje po virih. Predstavimo naslednje
skupine informacijskih virov: knjigotrške kataloge, kataloge
knjižnic, nacionalne bibliografije, knjigarne na internetu ter
servise elektronskih knjig. Tečaj sklenemo s praktičnim prikazom
možnih poti do knjig: v slovenskih knjižnicah ali preko
medbibliotečne izposoje. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj
praktičnih vaj.

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet).
Prijave sprejemamo na elektronski naslov
referalni-center na nuk.uni-lj.si ali telefon 01/ 200 11 94 do
zasedbe prostih mest. Pri prijavi navedite, na katere tečaje se
prijavljate.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit