[SlovLit] Priprave in prijave za Lendavo

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jun 16 15:26:19 CEST 2005


Na slovenskem slavističnem kongresu v Lendavi 6.--8. oktobra bo tako kot
vsako leto ob rednem programu tudi priložnost za predstavitev strokovnih
knjižnih novitet s področja jezika, literature, slovenistike, slavistike,
folkloristike ipd. Za posamezni naslov bo imel avtor ali založnik na voljo
največ 10 minut časa. Če bo do srede avgusta oddal besedilo predstavitve, bo
to objavljeno v kongresnem zborniku (do dve redko tipkani strani oziroma
natančneje do 4000 znakov). Prosim za najavo predstavitev, da jih pravočasno
vključimo v program.

Kolegi, ki bi na kongresu želeli predstaviti svoje raziskovalno, pedagoško
ali kulturno dejavnost, bodo to lahko storili v preddverju kulturnega doma
bodisi ob tabli ali ob svojem prenosniku. Prosim za prijave.

Še enkrat pozivam tudi k predlogom za nagrade Slavističnega društva
Slovenije in za častno članstvo. --- miran.hladnik na guest.arnes.si
Dodatne informacije o seznamu SlovLit