[SlovLit] Janez Trdina - jubilejna monografija

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Tor Jun 14 21:16:00 CEST 2005


From:      	"Mitja" <mitja.licen na zalozba-goga.si>
To:       	<Undisclosed-Recipient:;>
Subject:    	vabilo na tiskovno konferenco - Janez Trdina - jubilejna monografija
Date sent:   	Tue, 14 Jun 2005 16:43:56 +0200

Vabilo na tiskovno konferenco

Spoštovani,

vabimo vas na tiskovno konferenco, na kateri bomo predstavili
monografijo z naslovom

Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo, 

ki je nastajala v letu dveh Trdinovih jubilejev. V knjigi, ki je skupni
sozaložniški projekt novomeške Založbe Goga in ljubljanske Založbe
ZRC, sodeluje enajst strokovnjakov in preučevalcev Trdinovega 
dela, ki so se lotili Trdinovega opusa iz različnih zornih kotov in z 
metodami različnih znanosti: od zgodovinopisja do psihologije, od 
etnologije do literarne vede. Trdinov opus še danes predstavlja 
nenavaden interdisciplinarni izziv različnim znanostim in ostaja 
prvovrsten vir tako za lokalne čenče kot za temeljne probleme 
različnih strok. 

Knjigo bosta predstavila dr. Darko Dolinar, predstojnik Inštituta za
slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, ki je tudi izdajatelj
knjige, in urednik mag. Marijan Dović, sicer mladi raziskovalec na
istem inštitutu. Na kratko bo predstavljen še en projekt Trdinovega
leta, in sicer bibliofilska izdaja Gorjanskih bajk (knjiga in
zgoščenka) s ponatisom Trdinovih besedil in fotografijami Boruta
Peterlina. 

Tiskovna konferenca bo v četrtek, 16. junija 2005, ob 11.00, v
Prešernovi dvorani ZRC SAZU na Novem trgu 4 v Ljubljani.

Zalozba Goga
Mitja Licen
031/334239

www.zalozba-goga.si

-------

Kratka vsebinska predstavitev monografije

Monografija Janez Trdina med zgodovino, literaturo in 
narodopisjem sledi najprej zgodovinskemu loku, ki Trdinovo delo 
umešča v časovne in prostorske koordinate (Granda, Jenčič, 
Hriberšek), zatem pa se loti jedrnih problemov, katerih temelji so v 
specifičnem Trdinovem razumevanju literature: pomembno je, da jih 
postavi v kontekst sodobnih sistemskih teorij o nastanku in 
evoluciji estetskega (literarnega) subsistema (Dović) in 
uveljavljanja konvencij, kjer se Trdinov delo izkaže kot svojevrstne 
mejnik. Hkrati nam ponuja nove umestitve Trdinove avtobiografske 
proze v evropski komparativistični kontekst (Smolej) in sploh 
pomembno prevrednoti dolga desetletja zanemarjeni avtobiografski 
segment Trdinovega opusa z radikalno tezo o Trdinovi 
avtobiografski prozi kot vrhu slovenskega realizma (Dolgan). Marija 
Stanonik v odličnem poglavju preuči Trdinove tekstovne strategije z 
vidika literarnega folklorizma in ugotavlja njegovo izjemno 
ustvarjalno preigravanje vzorcev, medtem ko se Banova loti najbolj 
razvpitih Trdinovih bajk s pomočjo (jungovske) psihološke analize 
arhetipov in predstavi nove poglede na divji svet gorjanskih bitij. 
Naslednji pomemben sklop odpira problematika Trdine kot enega 
najzanimivejših kritikov in estetskih presojevalcev svojega časa ter 
enega od iniciatorjev sodobnega vrednotenja literature prve 
polovice 19. stoletja (Ogrin), ter hkrati tudi kot nekoliko okornega, a 
samozavestnega začetnika (pred)znanstvenega literarnega 
zgodovinopisja (Dolinar). Jubilejno monografijo dopolni in vsebinsko 
zaokroži objava arhivskega fotografskega gradiva iz knjižnic in 
zasebnih zbirk v Novem mestu in Mengšu, ki ga je s pestrimi 
komentarji pripravila Darja Peperko Golob. Vsa poglavja so 
opremljena z angleškimi povzetki.

mag. Marijan Dović, urednik

-------

Matjaz Zaplotnik  
matjaz.zaplotnik na siol.netDodatne informacije o seznamu SlovLit