[SlovLit] Jezik in slovstvo 50/1 (jan.--feb. 2005)

Matjaz Zaplotnik FF matjaz.zaplotnik na siol.net
Tor Apr 19 11:56:32 CEST 2005


Sredi aprila 2005 je izšla prva letošnja številka revije _Jezik in 
slovstvo_ (50/1, jan.--feb. 2005). V uvodniku, ki začenja prvo 
številko jubilejnega petdesetega letnika revije, MARKO STABEJ 
razmišlja o stvareh, ki so se v zasnovi revije spremenile v obdobju 
petdesetih let, ter o vsebinah, ki so kljub starosti še vedno aktualne 
in vredne svoje pozornosti. Tokratna številka revije ima 130 strani 
ter vsebuje sedem razprav in dve oceni. Avtorji razprav pišejo o 
literarni obravnavi prve svetovne vojne, sodobni slovenski prozi, 
pojavu nesporazumov v komunikaciji, funkcionalni pismenosti, 
slovenski leksikografiji in jezikovnih tehnologijah pri študiju.

IRENA NOVAK POPOV raziskuje pojavljanje prve svetovne vojne v 
slovenski literaturi in manj znanih dnevnikih in spominskih zapisih. 
Prispevek BLANKE BOŠNJAK se osredotoča na vlogo ženskega 
lika kot subjekta v sodobni slovenski kratki prozi. GABRIELA ZVER 
obravnava simbole, ki v Hiengovi prozi zaznamujejo tematiko 
ljubezni; z analizo teh simbolov poskuša dokazati, da Hiengovi liki 
ne najdejo ljubezni, najdejo le željo po njej in veliko sovraštva. 
DARINKA VERDONIK raziskuje jezikovnopragmatični vidik 
nesporazumov v komunikaciji, zanimajo pa jo tudi vzroki za tovrstne 
nesporazume. IRENA KRAPŠ VODOPIVEC se osredotoča na 
poskus kvantitativnega merjenja funkcionalne pismenosti, 
opravljenega z anketo; s konkretnimi primeri predstavlja prednosti 
in pomanjkljivosti obravnavane metode merjenja. NANIKA HOLZ se 
loteva leksikografske analize _Velikega slovarja tujk_ iz leta 2002, 
s čimer želi dokazati, da koncept takega slovarja tujk dandanes ni 
več aktualen. DARJA FIŠER analizira jezikoslovne študijske 
programe in raziskuje delež, ki ga le-ti namenjajo jezikovnim 
tehnologijam, čemur sledi pregled razmer na trgu delovne sile z 
ozirom na povpraševanje po poznavanju prevajalskih in podobnih 
aplikacij.

V rubriki Ocene in poročila TADEJA ROZMAN piše o _Stilistiki 
dramskog diskursa_ Marine Katnić - Bakaršić, HOTIMIR 
TIVADAR pa kritično ocenjuje _Slovensko zborno izreko_, 
pravorečni priročnik Cvetke Šeruge Prek in Emice Antončič. 
Revijo sklepajo opisi nekaterih knjižnih novitet.

Elektronski JiS domuje na http://www.jezikinslovstvo.com. 

Matjaž Zaplotnik,
tehnični urednik _Jezika in slovstva_ 
matjaz.zaplotnik na siol.net
Dodatne informacije o seznamu SlovLit