[SlovLit] "Srce v hlacah" -- trzaski in koroski prastrah pred Slovenci v popularni kulturi

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Pon Apr 4 23:56:57 CEST 2005


------- Forwarded message follows -------
Date sent: Sun, 3 Apr 2005 12:46:30 -0700 (PDT)
From: Tatjana Vokic <tatjana_vokic na yahoo.com>
Subject: "Srce v hlacah" - trzaski in koroski prastrah pred Slovenci 
v popularni kulturi
To: tatjana_vokic na yahoo.com

Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU vabi na 
predavanje "Srce v hlačah" -- tržaški in koroški prastrah pred 
Slovenci v popularni kulturi

Aktualno predavanje bo nanizalo uporabo popularnih žanrov: od 
tiska, karikatur in pesmi do nenazadnje interneta in filma ... -- za 
prenos političnih in etničnih stereotipov. Ustvarjanje manjšini 
nenaklonjene medijske strategije je konstanta za emocionalizacijo 
medetničnih odnosov in sredstvo za manipulacijo javnosti v funkciji 
dnevnopolitičnih interesov. Problem bo predavatelj osvetlil 
predvsem na primeru političnega in etničnega ozadja v kulturi in v 
njenem sprejemanju na Tržaškem in na Koroškem.

Predaval bo mag. Peter Rustja.

Peter Rustja se je rodil leta 1967 v Trstu. Po študiju na tržaški 
univerzi je vpisal magisterij na Oddelku za zgodovino Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani na temo _Položaj slovenščine v drugi 
polovici 19. stoletja_. Magistriral je leta 2001. Kot raziskovalec in 
publicist se ukvarja zlasti z vprašanjem medetničnih odnosov. 
Objavil je monografijo v dveh zvezkih _Otokar Rybar v dunajskem 
parlamentu_ (Trst, 2001--2003), poleg tega pa v slovenskem in 
obmejnem tisku stalno izhajajo njegovi strokovni članki. Med 
Rustjevimi zadnjimi znanstvenimi prispevki omenimo članek Pust v 
Trstu in okolici na prelomu dveh stoletij, ki je izšel v zborniku _O 
pustu, maskah in maskiranju_ (Ljubljana, 2003).

Predavanje bo v četrtek, 7. aprila 2005, ob 11. uri v Mali dvorani 
ZRC SAZU, Novi trg 4/II.

Splet: http://odmev.zrc-sazu.si/hs/

Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, ki 
poteka že vrsto let, je mednarodni multidisciplinarni ciklus vabljenih 
predavanj, krajših znanstvenih sestankov in okroglih miz, ki ga 
organizira Koordinacijski odbor šestih raziskovalcev ZRC-a. 
Namenjen je javnim predstavitvam in diskusiji aktualnih znanstvenih 
dognanj na različnih področjih znanstvenega raziskovanja, s 
posebnim poudarkom na humanistiki in družboslovju. Na 
Historičnem seminarju so načeloma predstavljeni novi in izvirni 
raziskovalni dosežki izbranih slovenskih kolegov in predavateljev iz 
tujine. Predstavitve so namenjene širšemu strokovnemu občinstvu 
in zato krepijo stike med domačimi strokovnjaki, ki delujejo tako na 
ZRC-u kot tudi na različnih sorodnih ustanovah, ter omogočajo 
navezavo stikov z vabljenimi tujimi predavatelji oz. predstavniki 
ustanov. Načeloma se izpeljeta do dve predavanji na mesec.

------- End of forwarded message -------Dodatne informacije o seznamu SlovLit