[SlovLit] Z manj kot tremi kri¾i: bi predavali?

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Apr 1 17:51:01 CEST 2005


Drage kolegice in kolegi!Ste mlajši od 30 let in se vam ne zdi za malo, da vas razglasimo za mlade?
Raziskujete na področju književnosti, jezikoslovja ali v kakšni drugi
disciplini humanistike ali družboslovja?  Ste prišli do zanimivih
rezultatov?  Če je tako, vas vabim k sodelovanju na 41. seminarju
slovenskega jezika, literature in kulture. Tema seminarja je Večkulturnost
(v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi). Seminar prireja Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 4. do 15. julija 2005.
Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je
sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, okroglih miz in
spremljevalnih strokovnih in kulturnih prireditev. Več na spletni strani
centra www.ff.uni-lj.si/center-slo.Ponujamo tri do štiri predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Gre za
blok predavanj v popoldanskem času. V polurnem predavanju na prepričljiv in
kar se da dinamičen način predstavite svoje sveže raziskovalne rezultate,
okvirno povezane s krovno temo seminarja. Poslušali vas bodo in se z vami
pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki. Predavanje je seveda v
slovenščini.Če  vas zanima sodelovanje, vas prosimo, da do 15. aprila 2005 na naslov
tjasa.alic na ff.uni-lj.si  pošljete naslov in povzetek svojega predavanja (v
obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo
obvestili 19. aprila. Avtorji in avtorice sprejetih povzetkov bodo morali
nato najkasneje do 15. maja 2005 pripraviti besedilo za zbornik (do ene
tretjine avtorske pole), saj seminarski zbornik izide pred prireditvijo.
Predavanje in objava sta honorirani po ceniku Centra za slovenščino kot
drugi/tuji jezik.Lep pozdrav, izr. prof. dr. Marko Stabej, predsednik 41. SSJLK
Dodatne informacije o seznamu SlovLit