[SlovLit] razpis za štipendije Ustanove patra S. Škrabca

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Ned Mar 27 19:00:48 CEST 2005


Pozdrav,

posredujem razpis za štipendije Ustanove patra S. Škrabca 
(www.skrabceva-domacija.com), ki ga še nisem zasledil 
objavljenega na SlovLitu. Prav bo prišel študentom slovenistike, 
slavistike in klasične filologije.

Matjaž
-----------------------------------------

Ustanova patra Stanislava Škrabca
v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili 
Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 3. 2004 objavlja

javni razpis za dodeljevanje štipendij v študijskem letu 2005/2006, 
in sicer:

1) celoletne štipendije za dodiplomski študij študentom 3. in 4. 
letnika ter absolventom za področje slovenskega jezika, slovanskih 
in klasičnih jezikov;
2) enkratne štipendije za podiplomski študij študentom za področje 
slovenskega jezika, slovanskih in klasičnih jezikov;
3) enkratne štipendije za podiplomski študij študentom -- članom 
Slovenske frančiškanske province Sv. križa.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj 
navedene pogoje. 

Ad 1) Za dodelitev štipendije za dodiplomski študij slovenskega 
jezika, slovanskih in klasičnih jezikov lahko kandidirajo kandidati, ki 
imajo v času razpisa status rednega študenta in so vpisani v 2., 3. 
ali 4. letnik ali imajo status absolventa z vsaj prav dobro povprečno 
oceno (8) in delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar 
kandidati dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov 
s posameznih področij, bibliografijo do sedaj objavljenih del ali 
potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje 
raziskave. 

Ad 2) Za dodelitev štipendije za podiplomski študij slovenskega 
jezika, slovanskih in klasičnih jezikov lahko kandidirajo kandidati, ki 
so oziroma bodo v študijskem letu 2005/2006 vpisani na 
podiplomskem študiju in delujejo na področju študija in raziskovanja 
jezika, kar kandidati dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših 
strokovnjakov s posameznih področij, z bibliografijo do sedaj 
objavljenih del ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim 
mnenjem vodje raziskave. 

Ad 3) Za dodelitev štipendije za podiplomski študij, ne glede na 
smer študija, lahko kandidirajo študenti, ki so člani Slovenske 
frančiškanske province Sv. križa.

Prijava za štipendijo mora vsebovati:
-- vlogo za podelitev štipendije z življenjepisom;
-- potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu;
-- mnenje vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija 
in raziskovanja;
-- bibliografijo objavljenih del ali potrdilo o sodelovanju pri 
raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov:
Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 Ribnica, s 
pripisom ťRazpis za štipendijeŤ.

Rok za prijavo: do vključno 3. 5. 2005.

Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili 
ali ne bodo vložene pravočasno, se ne bodo upoštevale. Izbirni 
postopek bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli 
pravičnosti.

Dodatne informacije so možne na telefonskih številkah 01 / 836 10 
95 ali 01 / 837 26 12 vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 30. 6. 2005.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit