[SlovLit] Sklenil sem, ...

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Mar 15 10:35:36 CET 2005


... da se poboljšam in ne jezim Janeza Dularja z objavo pisma, ki je
prispelo iz daljne Finske in je, žalibog, spet kar v angleščini, ampak se
raje potrudim z njegovim slovenskim povzetkom. Pisec Aino Piehl (senior
researcher, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Research Institute for the
Languages of Finland, www.kotus.fi), ki smo ga v Slovlitu in v Kroniki že
brali, navaja z evropskega pravnega portala
(http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm) serijo slovenskih prevodov,
ki uveljavljajo pisavo eur (tudi v primerih, ki jih prej nismo imeli v
zavesti: euroobmočje, Eurosistem -- op. mh), in sprašuje: "Could You tell
me, how these examples of EU regulations in Slovenian strike You? Does
"euro" seem very strange or just somewhat strange but acceptable? Does "EUR"
feel more acceptable than "euro"?"

Primeri:

Člen 25
1.Zbirni podatki iz člena 12(1)(a) Uredbe (ES) št. 638/2004 so
opredeljeni kot skupna vrednost blagovne menjave z drugimi državami
članicami za posamezen tok blaga. Države članice, ki spadajo v
euroobmočje, posredujejo podatke o blagovni menjavi z državami izven
območja eura, razčlenjene po blagovnih sektorjih Standardne mednarodne
trgovinske klasifikacije, 3. revizija.

V členu 13(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
"Ponudbe so veljavne le, če jih spremlja dokazilo, da je ponudnik
položil varščino v višini 5 eurov na tono."

2004/916/ES: Smernica Evropske centralne banke z dne 16. decembra 2004 o
spremembah Smernice ECB/2004/13 o opravljanju storitev na področju
upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke v
državah zunaj Evropske unije, za države zunaj Evropske unije in za
mednarodne organizacije (ECB/2004/20)

From: "Aino Piehl" <apiehl na kotus.fi>
To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>; <marko.jesensek na uni-mb.si>
Sent: 15. marec 2005 8:12
Subject: Spelling of "euro" in Slovenian EU regulations

==========

From: Breda Mihelič
To: zoltan.jan na siol.net
Sent: Monday, March 14, 2005 9:20 AM
Subject: Sporočilo

Spoštovani, sporočam Vam, da je umrl prof. Stane Mihelič, častni član vašega
slavističnega društva.

Breda  Mihelič

==========

Od: breda pogorelec [breda.pogorelec na guest.arnes.si]
Poslano: 14. marec 2005 9:07
Za: Miran Hladnik
Zadeva: društveno obvestilo

Umrl je eden od predvojnih nestorjev Slavističnega društva Slovenije -- 
menda so jim rekli ustanovni člani (leta 1935) [...]. Profesor Stane Mihelič
je bil v petdesetih letih eden verjetno zadnjih inšpektorjev za vso
Slovenijo, v šestdesetih je bil dolga leta do upokojitve strokovni
povezovalec učiteljev in profesorjev na zamejskih slovenskih šolah na
Tržaškem in je organiziral naša srečanja, bil je nekako tudi "boter"
Toporišičevih štirih zvezkov v šestdesetih letih. Spada v generacijo okrog
Marje Boršnik. Jutri bo njegov pogreb, mislim, da bi bilo prav, če bi se ga
društvo spomnilo [...] --- Breda Pogorelec
Dodatne informacije o seznamu SlovLit