[SlovLit] Razpisi za lektorje sloven¹èine na univerzah zunaj

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Mar 7 22:57:23 CET 2005


From: "Šiškovič Nidorfer Mojca" <Mojca.Nidorfer na ff.uni-lj.si>
To: "Miran Hladnik, Siol" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 7. marec 2005 11:50
Subject: Razpis za nove lektorje/lektorice slovenščine na tujh univerzah

V soboto, 5. 3. 2005, je bil v DELU objavljen razpis za naslednja prosta
delovna mesta lektorjev/lektoric slovenščine na tujih univerzah

.    na univerzi v Gradcu, Avstrija, za štud. leto 2005/2006 (z
možnostjo podaljšanja)
pogoji:
-     visokošolska slovenistična diploma,
-     znanje nemškega jezika,
-     izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika;

.    na univerzi v Moskvi, Rusija, za štud. leto 2005/2006 (z možnostjo
podaljšanja)
pogoji:
-     visokošolska slovenistična diploma,
-     znanje ruskega jezika,
-     izkušnje iz poučevanja slovenščine kot tujega jezika;

.    na univerzah v Nottinghamu in Londonu, Velika Britanija, za štud.
leto 2005/2006 (z možnostjo podaljšanja)
pogoji:
-     visokošolska slovenistična diploma,
-     znanje angleškega jezika,
-     izkušnje iz poučevanja slovenščine kot tujega jezika;

.    na univerzi v Tübingenu, Nemčija, za čas od 1. 4. 2005 do 15. 9.
2006 (z možnostjo podaljšanja)
pogoji:
-     visokošolska slovenistična diploma,
-     znanje nemškega jezika,
-     izkušnje iz poučevanja slovenščine kot tujega jezika;

.    na univerzi v Zagrebu, Hrvaška, za štud. leto 2005/2006 (z
možnostjo podaljšanja)
pogoji:
-     visokošolska slovenistična diploma,
-     znanje hrvaškega jezika,
-     izkušnje iz poučevanja slovenščine kot tujega jezika.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa v DELU na naslov: Filozofska fakulteta, Kadrovsko-pravna služba,
Aškerčeva 2, Ljubljana. Dodatne informacije na tel. št.: (01) 241-86-75.

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, program Slovenščina na tujih
univerzah, pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani

Dodatne informacije o seznamu SlovLit