[SlovLit] Re: Sumniki

Vlado Nartnik Vlado na zrc-sazu.si
Pet Jan 28 11:58:37 CET 2005


Internetno pisanje kljukic na c, z, s zal ni urejeno, ceprav jih 
uporabljajo Balti in latinicni Slovani z izjemo Poljakov. Zato tudi zdajle 
pisem besede brez kljukic v upanju, da staroevropski stroji prej ali 
slej zacnejo upostevati tudi razkropljene trope pisocih 
Novoevropejcev in ne samo narobe. Glede na izkusnje pa lahko 
recem, da s precej vecjo zanesljivostjo lahko iz sobesedila ugotovim, 
kdaj na c, z, s manjka kljukica, kakor da na praznih mestih 
poskusam obnavljati manjkajoce sumevce ob drugih zapisanih 
sumnikih oziroma nezvocnikih. Tu naj namrec dodam, da je po 
Enciklopediji slovenskega jezika (str. 325) jezikoslovca vodnika (str. 
74) izraz sumnik, ki mu v ruscini ustreza besedna zveza sumnyj 
zvuk, rajsi sinonim za nezvocnik.

P.S. V posebno veselje mi je, ko preberem svoje zapise brez kljukic 
tudi natisnjene v Kroniki SDS.

Vlado   Dodatne informacije o seznamu SlovLit