[SlovLit] Filozofska fakulteta v Mariboru

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Jan 19 10:05:47 CET 2005


Dekan Pedagoške fakultete v Mariboru Bojan Borstner je preko naših
mariborskih kolegov slavistov poslal na Slavistično društvo Slovenije in
na Slavistično revijo prošnjo za podporo k ustanovitvi Filozofske
fakultete v Mariboru. Pomisleki, ki se mi vzbujajo ob tem pozivu,
izvirajo iz strahu pred izgubo monopolnega položaja Filozofske fakultete
v Ljubljani, kjer sem zaposlen, kar seveda ni spodoben razlog in se ga
ne zdi vredno izpostavljati. Moja načelna skrb zadeva kvaliteto
slovenskih humanističnih študij v novih pogojih. Po eni strani je
rivalstvo med dvema fakultetama istega tipa stimulativno, po drugi
strani pa prinaša s seboj nevarnost "nelojalne konkurence" v obliki
popustov v zahtevnosti študija, ki naj privabi študente. Prizadevali si
bomo, da do tega drugega ne pride. Naj navedem najbolj prepričljive
mariborske argumente ZA ustanovitev še ene filozofske fakultete. Število
študentov, zainteresiranih za humanistični študij, se veča in na FF v
Ljubljani je prostorska stiska že dolgo neznosna. Maribor je desetletja
izgubljal množice študentov humanističnega profila, ki so odhajali v
Ljubljano in se pogosto niso vračali, kar je negativno vplivalo na
duhovni in kulturni profil mesta. Ker se zavedamo, da se imamo za
kvaliteto življenja v Sloveniji v veliki meri zahvaliti relativno
vztrajnemu posluhu za regionalno enakomerno porazdelitev materialnih in
kulturnih dobrin, bi morala ta izkušnja oblikovati tudi naše stališče v
razmerju do mariborske akademske pobude. 

Ustanovitev druge filozofske fakultete je obenem priložnost za ponovni
premislek o razmerju med filozofičnim in pedagoškim študijem, k čemur
nas povrhu silijo primerjave z bodočo organizacijo študija na drugih
evropskih univerzah. Postalo je namreč jasno, da veliko pedagoških
študijskih smeri na ljubljanski Filozofski fakulteti v tej relaciji noče
zavzeti jasnega stališča in lovi ravnotežje med načelno humanistično
držo in praktično večinsko pedagoško usodo diplomantov. Če bo Bologni
uspelo študije po Evropi poenotiti, bo to prineslo s seboj nujo, da se
fakultete jasneje profilirajo, pri čemer se množičnega študenta (in s
tem gotove eksistence) lahko nadeja samo pedagoška fakulteta, ker bo
diplomantom pač lahko ponujala nazive, ki jim bodo omogočali
zanesljivejšo zaposlitev. 

Tale zapis naj velja kot izraz podpore pri ustanovitvi mariborske
Filozofske fakultete, obenem pa kot spodbuda za nadaljnje kritične
premisleke o naštetih dilemah.

Miran Hladnik
Dodatne informacije o seznamu SlovLit