[SlovLit] Davorin Hostnik med Slovenijo in Rusijo - zbornik s simpozija

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Jan 5 08:14:01 CET 2005


-----Original Message-----
From: Silvo.Torkar na zrc-sazu.si [mailto:Silvo.Torkar na zrc-sazu.si] 
Sent: Wednesday, January 05, 2005 7:57 AM
To: Miran
Subject: Davorin Hostnik med Slovenijo in Rusijo - zbornik s simpozija

V Šmartnem pri Litiji je izšel zbornik Davorin Hostnik med Slovenijo in
Rusijo. V njem je objavljenih vseh dvanajst prispevkov udeležencev
istoimenskega simpozija, ki je potekal 3. septembra 2003 ob 150. letnici
publicista, prevajalca, jezikoslovca in pedagoga Davorina Hostnika
(Podroje pri Litiji, 1853 - Rilsk, 1929). D. Hostnik, v Rusiji znan kot
Martin Matvejevič Hostnik, se uvršča med osebnosti, ki so na prelomu 19.
in 20. stol. pomembno prispevale h krepitvi slovensko-ruskih kulturnih
in znanstvenih stikov. Konec leta 1879 je odpotoval v Rusijo, kjer je
vse do l. 1923 učil nemščino in francoščino na gimnaziji v podeželskem
mestecu Rilsk v Kurski guberniji. V 80. in 90. letih je kot radikalni
privrženec ideje slovanske vzajemnosti dopisoval v liberalna glasila
Slovenski narod, Ljubljanski zvon, Edinost in Slovanski svet. V ruščino
je prevedel več slovenskih leposlovnih del, med njimi Levstikovega
Martina Krpana. Njegov najpomembnejši dosežek sta Ročni rusko-slovenski
slovar (Gorica 1897) in Slovinsko-russkij slovar' (Gorica 1901) s
kratkima slovnicama obeh jezikov. Za delo Grammatika slovinskago jazyka
je prejel celo nagrado ruske Akademije znanosti. O njegovi usodi po
Oktobrski revoluciji se v Sloveniji ni vedelo ničesar, dokler ni njegove
življenjske poti nepričakovano osvetlila ruska zgodovinarka Iskra
Čurkina v izčrpni razpravi, objavljeni v Zgodovinskem časopisu v
Ljubljani leta 1968. Hostnik je bil s tem dokončno iztrgan iz pozabe, o
čemer priča tudi aktualni zbornik.

Avtorji prispevkov so Vasilij Melik, Stane Granda, Iskra Čurkina (v
ruščini), Branko Marušič, Irena Gantar Godina, Silvo Torkar, Anton
Hostnik, Tone Smolej, Ljubov Kurkina (v ruščini), Aleksandra Derganc,
Vlado Nartnik in Andreja Žele, avtorica spominov na deda pa je Jelena
Hostnik, Davorinova vnukinja, ki je na povabilo organizatorice v času
simpozija prvič v življenju obiskala dedovo domovino. Prispevki so
opremljeni z angleškimi in ruskimi povzetki, zbornik pa vsebuje tudi
bogato fotografsko gradivo in obsega 96 strani. Uredili sta ga Irena
Gantar Godina in Magda Breznikar, oblikovala Milena Gregorčič, izdalo in
založilo pa Ustvarjalno središče Breznikar, Ustje 6, 1275 Šmartno pri
Litiji. Na tem naslovu lahko zbornik tudi naročite za 2500,00 SIT.

Silvo Torkar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit