[SlovLit] FW: o zbirki in prvih dveh izdajah

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Dec 24 08:44:35 CET 2004


-----Original Message-----
From: Marijan Dovič [mailto:marijan.dovic na zrc-sazu.si] 
Sent: Thursday, December 23, 2004 1:31 PM
To: Miran Hladnik
Subject: o zbirki in prvih dveh izdajah

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU začenja novo
zbirko monografij in tematskih zbornikov STUDIA LITTERARIA, s katero
skuša v odprtejši, prožnejši obliki obnoviti tradicijo Literarnega
leksikona - tako s premišljenim načrtovanjem, širino tem, znanstveno
poglobljeno in sodobno obravnavo kakor tudi z odprtostjo v svet in
fokusiranjem na slovensko problematiko. Urednika zbirke sta Marko Juvan
in Darko Dolinar, ravnokar pa sta izšli prvi dve knjigi v zbirki.

Drago Šega: LITERARNA KRITIKA

Monografija najprej obravnava terminološke oznake, podrobno zlasti
pomene in rabe izraza "kritika" od antike do sodobnosti. Prikaz
nastajanja literarne kritike začenja z elementi pretresa in presojanja
literature v antiki in zasleduje njihov razvoj vse do romantike, ko se
je literarna kritika vzpostavila kot samostojna dejavnost in se
razločila od literarne zgodovine, teorije in estetike. Nadaljnji potek
je zajet pod tipološkimi vidiki biografske, impresionistične in
imanentne kritike, kjer so pregledno strnjene njihove različice od
zgodnjega 19. do druge polovice 20. stoletja. Na koncu vzpostavi načelni
razloček med kritiko, ki obravnava literaturo glede na njen avtonomni
status in notranje opredelitve, ter kritiko, ki presoja literaturo glede
na njena razmerja do realnega zgodovinskega oz. družbenega sveta.


Marijan Dović: SISTEMSKE IN EMPIRIČNE OBRAVNAVE LITERATURE

Monografija obravnava eno med pomembnimi sodobnimi usmeritvami literarne
vede, ki se je po svetu uveljavila v zadnjih desetletjih. Pregledno
zajema mnoge relevantne vidike sistemskih in empiričnih pristopov k
literaturi. Poznavalsko in jasno predstavi njihov teoretični ustroj,
označi njihove metodološke in znanstvenofilozofske podlage, jih umesti v
kontekst ostalih tradicionalnih in sodobnih paradigem literarne vede,
obenem pa jih komentira, preverja in kritično ovrednoti. Na koncu
skicira njihovo recepcijo na Slovenskem ter nakaže, kaj ta paradigma
omogoča nadaljnjemu razvoju literarne vede pri nas.

Dodatne informacije o seznamu SlovLit