[SlovLit] Obremenitev učiteljev slovenščine

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Dec 22 08:37:37 CET 2004


-----Original Message-----
From: Rajko Korošec [mailto:rajko.korosec na guest.arnes.si] 
Sent: Sunday, July 20, 2003 6:01 PM
To: Miran Hladnik
Subject: Pobuda 

Dragi kolegice in kolegi!

Pozivamo vse učitelje in učiteljice slovenščine, ki pripravljajo dijake
in dijakinje na eksterno maturo, da se s podpisom na dopis Državni
izpitni komisiji in Ministrstvu za šolstvo in šport pridružijo zahtevam
učiteljev slovenščine v srednjih šolah. Prvi podpisani pobudniki so z
Gimnazije Ljubljana Šiška (Slavica Bric Makuc, Jana Koncilja, Rajko
Korošec, Barbara Rebolj, Saša Stergar, Neva Šolinc).     

Zahteva Državni izpitni komisiji:

Obsežen in zahteven sklop za esej na maturi 2005 (Zupan: Menuet za
kitaro; Hemingway: Komu zvoni) naj se obvezno ponovi vsaj še v šolskem
letu 2005/06, in to zaradi tega, da bi se čezmerna obremenitev učiteljev
in učiteljic slovenščine vsaj malo ublažila. Predlagamo tudi, da naj
predpisana umetnostna besedila za maturitetni esej nikakor ne presegajo
40 avtorskih pol (kar znaša približno 600 strani), kar utemeljujemo s
tem, da so preobsežni maturitetni sklopi pri tako številčnem
gimnazijskem vpisu premnogim le bralna zavora, ne pa vzpodbuda (poleg
tega je matura sestavljena iz petih predmetov). 
Če Državna izpitna komisija tudi v naslednjih letih namerava vztrajati
pri tako obsežnih maturitetnih sklopih, naj na Ministrstvu za šolstvo
zastavi besedo za zmanjšanje učne obveznosti učiteljev/učiteljic
slovenščine v srednjih šolah (večinoma vsi tudi pripravljamo na eksterno
maturo).


Zahteva Ministrstvu za šolstvo in šport:

Zahtevamo ponovno normiranje obveznosti učiteljev v srednjih šolah, saj
delo slavistov presega vse razumne meje. Z uvedbo eksterne mature smo
dobili dodatne obremenitve, ki niso upoštevane kot nova vsakoletna
obveznost. Poglobljeno branje maturitetnega sklopa (prebrati je treba
vsaj dvakrat čez tisoč strani maturitetnega sklopa, ob minimalnem
vpogledu v dodatno strokovno literaturo, zahteva najmanj 150 (sto
petdeset) ur. Ta čas spada k predpripravam na delo z dijaki, saj lahko
šele po tem delu sledijo konkretne priprave na delo z razredom. To tudi
pomeni, da se lahko šele od tega trenutka  naprej obremenitev
slovenistov/slovenistk primerja z delom drugih učiteljev maturutetnih
predmetov.
 
Zahtevamo tudi priznanje prepotrebnih in že izvajanih konzultacij z
vsakim od dijakov (vsaj v tretjih in četrtih letnikih), in to podobno,
kot imajo urejeno profesorji sociologije in psihologije. Z živo besedo
bi morali namreč dijakom/dijakinjam predstaviti ustreznost njihovih
pisnih izdelkov,  predvsem esejev. Indivudualni pogovor je najbolj
učinkovit, saj dijaki lahko ob svojem konkretnem besedilu z mentorjevo
pomočjo sami ugotavljajo primerne in neprimerne vsebinske prvine ter ob
jezikovno-slogovnih pomanjkljivostih iščejo morebitne izboljšave. 

[Rajko Korošec]

============

Podpisniki naj po en izvod pošljejo na DIC (Ob železnici 16, 1000
Ljubljana) in na Ministrstvo (Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana,
duplikate pa na Slavistično društvo (Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana);
seveda po potrebi lahko kaj dodajo ali odvzamejo.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit