Fw: [SlovLit] Fw: o literaturi na maturi

Miran miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Dec 1 19:54:43 CET 2004


----- Original Message -----
From: <klemnov na email.si>
To: "Miran" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, November 30, 2004 12:33 PM
Subject: Re: [SlovLit] Fw: o literaturi na maturi


Na začetku šolskega leta smo imeli na šoli predavanje o razredništvu. Tisto,
kar me je presenetilo, je bilo radikalno različno pojmovanje vloge
razrednika
glede na to, ali je mnenje o njegovi vlogi v razredu podal dijak, razrednik,
ravnatelj ali starši. Medtem ko se je npr. dijakom zdela najpomembnejša
animacijsko-opazovalna vloga razrednika in najmanj vzgojno-pedagoška, je
bilo
pri starših ravno obratno (na izbiro je bilo ponujenih šest različnih vlog).
Ko gledam na roman Menuet za kitaro, se mi zdi, da se dogaja nekaj
podobnega.
Kriterijev, po katerih naj bi bilo izbrano delo, je več, a če bi jih
razvrščali
po pomembnosti, bi jih dijaki, učitelji praktiki, starši in literarni
strokovnjaki seveda razvrstili drugače (staršem, vsaj tistim, ki so se
oglasili, je najpomembnejši vzgojno-pedagoški). Problem je torej, čigava
hierarhija kriterijev je najbolj relevatna za šolski/maturitetni izbor.
Samoumevno se nam zdi, da smo to mi, strokovnjaki in pedagogi (No, ko sem
prejšnji teden bral interpretacijo posameznih členov novega Šolskega reda v
srednjih šolah, sem izvedel, da je v primeru šolajočih polnoletnih otrok
"Zakon
o starševstvu močnejši od Zakona o polnoletnosti"! Raje ne razmišljam, kaj
to
pomeni za dijaka, ki se pri osemnajstih poroči). Pa tudi tu se pojavi
težava -
je pomembnejša hierarhija kriterijev učitelja praktika ali literarnega
strokovnjaka (nepraktika)? Praktiku bi se namreč zdel pomemben tudi
kriterij,
ki je za literarnega strokovnjaka malenkosten, tj. primernost literarnega
dela
za skupinsko obravnavo. Prav tu sta bila lanskoletna izbranca Alamut in
Krasni
novi svet odlična - zanimivih učnih ur res ni bilo težko pripraviti. Pri
Menuetu bo/je učitelju precej težje animirati dijake, saj je snov
manj "oprijemljiva" in bolj "fluidna".

Za mir v prihodnje bo treba preprosto povedati, čigava hierarhija kriterijev
ima prednost. Vsekakor to ne morejo - kljub ustavnim pravicam - biti starši
(jaz osebno bi moral v najboljšem primeru primerjati Pesem ptic trnovk in
Ukano
I).

Lp, Klemen Lah

Dodatne informacije o seznamu SlovLit