[SlovLit] Fw: Mednarodno znanstveno srečanje GAŠPER KRIŽNIK (1848–1904) IN NJEGOV ČAS

Miran miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Nov 17 19:09:10 CET 2004


----- Original Message -----
From: "jurij fikfak" <fikfak na zrc-sazu.si>
To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Wednesday, November 17, 2004 1:23 PM
Subject: Mednarodno znanstveno srečanje GAŠPER KRIŽNIK (1848–1904) IN NJEGOV
ČAS


> Za vse slovlitovce in druge zainteresirane informacija o mednarodnem
> znanstvenem srečanju
>
> PROGRAM interdisciplinarnega znanstvenega posvetovanja
>
> GAŠPER KRIŽNIK (1848–1904) IN NJEGOV ČAS
> Kamnik, 24., 25. 11. 2004, Motnik, 26. 11. 2004
> /Sreda, 24. 11. 2004 (Kamnik)/
>
> Medobčinski muzej Kamnik, Muzejska pot 13, grad Záprice
> / /
> 9. 00 Slavnostni začetek posvetovanja
> Nagovori:
>
> Dr. Monika Kropej, Predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje
> Anton Tone Smolnikar, župan Občine Kamnik
> Zaslužna prof. dr. Zinka Zorko, izr. članica SAZU, slavnostna govornica
> Glasbeni program prispeva: Glasbena šola Kamnik
                         ***
> 1. Zgodovina in Gašper Križnik
> Predsedujoča: Stane Granda, Dobran Juričan
>  9. 30 Igor Grdina, Razmerje med Štajersko in Kranjsko v Križnikovem času
> 10. 00 Stane Granda, Zgodovinski okvir 2/2 19. stoletja s poudarkom na
> trgu Motnik
> 10. 30 Tanja Drovenik Čalič, Šolstvo Motniku v času Gašperja Križnika
> 11.00 Marjeta Humar, Strokovno izrazje pri Gašperju Križniku
> Oddih s kavo (15 minut)
> 11. 45 Iskra V. Čurkina, Pervaja komandirovka I. A. Boduena de Kurtene v
> slovenskie zemli (1872–1873) i ego znakomstvo s Gašperom Križnikom /
> Prvo študijsko potovanje Jana Baudouina de Courtenaya v slovenske dežele
(1872–1873) in
> njegovo znanstvo z Gašperjem Križnikom
> 12. 30 Andrej Vovko, Zgodovinska snov v zbranem gradivu Gašperja Križnika
> 13. 00 Vladimir Simič, Pravnozgodovinsko gradivo v delu Gašperja Križnika
> Čas za kosilo

> 2. Gašper Križnik in etnologija. Bibliografija (Kamnik)
>  Predsedujoča: Ingrid Slavec Gradišnik, Dobran Juričan
> 15. 30 Tone Petek, Materialna kultura v Križnikovem delu
> 16.00 Zora Torkar, Gašper Križnik kot gospodarska osebnost in
> gospodarstvo trga Motnik ob koncu 19. stoletja
> 16. 30 France Malešič, Vsaka povedka svoje mesto najde
> 17.00 Florijana Uršič, Andreja Štorman, Bibliografija Gašperja Križnika in
o njem
> 19.00 Županov večer v Budnarjevi hiši
>
 / /
>
> /Četrtek, 25. 11. 2004/

> 3. Gašper Križnik in jezikoslovje (Kamnik)
>   Predsedujoča: Vera Smole, Dobran Juričan
>  9.00 Jožica Škofic, Križnikova predstavitev motniškega govora
>  9.30 Peter Weiss, Narečni seznami Gašperja Križnika za Jana B. de
> Courtenaya
> 10.00 Karmen Kenda Jež, Odsev raziskovalnih izhodišč Jana Baudouina de
> Courtenaya v delu Gašperja Križnika
> Oddih s kavo (15 minut)
> 10. 45 Aleksandra Bizjak, Strukturna zgradba folklorne pripovedi
> 11.15 Marija Stanonik, Narečna poetika v folklornih pripovedih iz
> arhivirane zbirke G. Križnika
> 12. 30 Možen ogled Kamnika in njegovih znamenitosti
> Čas za kosilo
>
> 4. Folkloristika različnih panog in Gašper Križnik (Kamnik)
>   Predsedujoča: Marija Stanonik, Dobran Juričan
> 15. 30 Monika Kropej, Pravljična motivika v rokopisnem gradivu Gašperja
> Križnika
> 16.00 Martina Piko Rustia, Izid Križnikove zbirke folklornih pripovedi v
> Celovcu
> 16.30 Mirjam Mencej, Čarovništvo v Križnikovem gradivu
> Oddih s kavo (15 minut)
> 17.15 Marija Klobčar, Odsev resničnosti v Križnikovih zapisih ljudskih
pesmi
> 17.45 Aleksander Bjelčevič, Verz in kitica v od Križnika zbranih
> ljudskih pesmih
> 18.15 Vlado Nartnik, Poskus razvrstitve in razbora Križnikovih ugank
> 18.45 Barbara Ivančič Kutin, Pregovori v Križnikovi sanktpeterburški
> zapuščini
>
> /Petek, 26. 11. 2004 (Motnik)/
>
> 9.00 Avtobusna postaja Kamnik: Ogled Tuhinjske doline in Motnika (vodi
> Jože Semprimožnik )
> Kosilo ob 13^h
>
> Kulturna dvorana Motnik

> 5. Gašper Križnik in domači kraj (Motnik)
> Predsedujoči: Marjan Semprimožnik, Janez Križnik, Dobran Juričan
> 15. 30 Janez Križnik, Damjana Križnik-Vrhovec, Gašper Križnik in njegova
> rodbina
> 16. 00 Jože Semprimožnik, Odkritje spomenika G. Križniku v Motniku ob
> 150-letnici  njegovega rojstva
> 16. 30 Breda Podbrežnik Vukmir, Nadaljevanje Križnikovega poslanstva z
> zbiranjem slovstvene folklore na območju občine Kamnik
> 17.15 Kulturno društvo Motnik: Kulturni program
>
> Organizator: Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU, Ljubljana,
> Občina Kamnik, Kulturno društvo Motnik
> Znanstveno posvetovanje so finančno omogočili: Občina Kamnik,
> Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS, Kulturno društvo Motnik
> Informacije: dr. Marija Stanonik, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC
> SAZU, Novi trg 5, 1000 Ljubljana, tel. 01/519 88 64;
> B.Ivancic na zrc-sazu.si <mailto:B.Ivancic na zrc-sazu.si>; Dobran Juričan,
> tel. 831 81 42; e-pošta: Dobran.Jurican na Kamnik.si
> <mailto:Dobran.Jurican na Kamnik.si>; Jože Semprimožnik, tel. 041/423 438.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit