[SlovLit] Spletne novosti

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Nov 10 14:35:17 CET 2004


Tretja letošnja številka Slavistične revije je posvečena
sedemdesetletnici akademika profesorja Matjaža Kmecla - jubilejni
nagovor mu je sestavil njegov učenec Miran Hladnik
(http://www.ijs.si/lit/okmeclu.html-l2), bibliografijo pa Anka Sollner
Perdih. Številko sestavljajo trije literarnoteoretični oz.
literarnozgodovinski prispevki, in sicer Nacionalna ideja in narodni
nazor v luči slovenskega romana od 1909 do 1997 Franca Zadravca, Problem
vrstnega razlikovanja v kratki prozi Toma Virka in Govekarjeva
afirmacija Émila Zolaja Toneta Smoleja, sledita dva jezikoslovna
prispevka - Besedotvorna teorija Ju. D. Apresjana na poti k
tipologiziranju slovarske večpomenskosti Jerice Snoj in Problemi in
perspektive jezikovnega sporazumevanja v sodobnem svetu Janusza
Bańczerowskega. Med ocenami - zapiski - poročili lahko preberemo oceno
poskusnega snopiča Frazeološki slovar slovenskega jezika, ki jo je
napisal Jürgen Petermann, poročilo Iva Pranjkovića Pomemben zbornik o
večjezičnosti in prispevek Marine Zorman o slovenskem etimološkem
slovarju Marka Snoja. 

-- Zoltan Jan

=============

Poleg novega spletišča Slavističnega društva Slovenije
(http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/sds.html) je treba opozoriti še na
naslednje: 4. knjiga Belih menihov Ivana Zorca
(http:/www.ijs.si/lit/menihi.html-l2), 
popravljena sta oba sonetna venca sonetnih vencev Valentina Cundriča
Molitvenik peščeni (http://www.ijs.si/lit/cund1.html-l2) in Terjatve
(http://www.ijs.si/lit/cund2.html-l2),
od Hladnikovih člankov so bili pospleteni prispevek za radio o Alamutu
(http://www.ijs.si/lit/alamut_radio.html-l2),  
precej je bilo novosti v bibliografiji prevodov slovenskega leposlovja v
angleščino (http://www.ijs.si/lit/slov_lit.html-l2),
o rivalstvu med Gradnikom in Župančičem govori članek
http://www.ijs.si/lit/osle.html-l2, 
o razmerju računalniki-slovenščina serija prispevkov za tržaški radio
http://www.ijs.si/lit/ts1.html-l2, 
o slovenski literarni vedi na internetu se da v angleščini prebrati na
http://www.ijs.si/lit/kiel.html-l2, 
o poskusni kritični izdaji Gradnikovih Pesmi o Maji pa na
http://www.ijs.si/lit/eizdaje.html-l2;
druge reči se najdejo pod letnico 2004 v
http://www.ijs.si/lit/hlad_bib.html-l2. 

lp miran

###########################################

This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
For more information, connect to http://www.f-secure.com/Dodatne informacije o seznamu SlovLit