[SlovLit] Vabila, članki, predavanja, knjige ...

Miran siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Nov 7 13:54:03 CET 2004


Izšla je 56. številka biltena Letter Society for Slovene Studies (ur. David
F. Stermole): http://www.arts.ualberta.ca/~ljubljan/newsletters.html. V njem
beremo program ameriškega slavističnega kongresa (AAASS), kjer sta med
drugimi na programu tudi Marko Juvan in Jurij Fikfak.

16. 11. 2004 bo ob 11.00 v veliki sejni sobi Pedagoške fakultete v Mariboru
zagovarjala disertacijo Blanka Bošnjak. Njen naslov je Tipološki premiki v
strukturi sodobne slovenske kratke proze s poudarkom na mrežni, sintagmatski
in paradigmatski analizi.

9. nov. 2004 bo Boža Krakar Vogel na Filozofski fakulteti v Ljubljani
izvedla javno predavanje ob izvolitvi v redno profesorico. Naslov
Realizacija nekaterih načel književnega pouka v novi srednješolski
antologiji branja.

10. 2. 2005 pripravlja SAZU strokovno zborovanje ob 100-letnici rojstva
Bratka Krefta; prijave z referati do 15. decembra 2004.

Gospodarska zbornica Slovenije razpisuje natečaj za najlepšo slovensko
knjigo 2004. O pogojih preberite na www.gzs.si/knjizni_sejem, prijave do 17.
novembra 2004.

9. nov. 2004 je predsednik Drnovšek odlikoval z redom za zasluge pri
uveljavljanju slovenske kulture in jezika v Italiji ter za znanstveno in
strokovno delo častno članico SDS Lojzko Bratuž.

========

V pismih bralcev v Delovi Sobotni prilogi 6. nov. 2004 (31) Milan V. Smolej
komentira intervju s salzburškim slavistom Ottom Kronsteinerjem; informacija
o članku tudi v http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/kronika47.html.

Kakšne knjige so po meri šolarjev? je naslov članka v Delu 5. 11. 2004, str.
14, v katerem novinarka Mimi Podkrižnik sprašuje Vlada Pirca in Miha Mohorja
o selekciji berila pri tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Temovanja se
udeležuje do 7000 osnovnošolcev in do 3500 srednješolcev, na vseslovenski
finale pa se jih uvrsti petina. 800 staršem, ki so protestirali proti izbiri
nagrajene Princeske z napako Maje Vidmar, poskušajo dopovedati, da predvsem
taka problemska literatura odpira vprašanja in da krute realnosti pred
otroki ni mogoče skrivati. Ker je književnost tudi hoja po robu, bi ob
upoštevanju skrajno moralističnih principov ostali brez naslovov.

======

Nove knjige. Marija Stanonik: Slovstvena folkloristika: Med jezikoslovjem in
literarno vedo (Ljubljana: Založba ZRC, 2004), 503 strani.

Alenka Jenstrle Doležal: Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih
dramatikah sredi 20. stoletja. Ljubljana: SM, 2004.

Izšla bo knjiga Mete Grosman Zagovor branja: bralec in književnost 21.
stoletja, cena v predprodaji 3500 sit, naročila na www.zalozba-sophia.si.

Uredniška mila prošnja: potlačite sramežljivost in sporočajte redno o svojih
dosežkih: knjigah, razpravah, konferencah, simpozijih, projektih,
ustvarjalnih ali jezikovnih dilemah ..., na naslov slovlit na ijs.si -- pri
obliki dokumenta izberite txt namesto html.

lp miran

Dodatne informacije o seznamu SlovLit