[SlovLit] Fw: Polo¾aj ¾ensk

Miran, FF miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Okt 21 14:43:17 CEST 2004


----- Original Message -----
From: "Logar Ple¹ko Alenka" <Alenka.Logar na ff.uni-lj.si>
To: "Hladnik Miran" <Miran.Hladnik na ff.uni-lj.si>;
<miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Wednesday, October 20, 2004 11:23 AM
Subject: za Slovlit


Miran,

Posredujem Ti skraj±ano obvestilo Janeza Stergarja o 2 zbornikih, ki se
ukvarjata s poloµajem µensk:

Zbornik 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev "Renske skozi zgodovino", ki
ga je uredil mag. Aleksander Riµek, je  doslej najobseµnej±i zbornik o
zgodovini µensk na Slovenskem z 41 referati na 396 straneh;  dostopen je µe
v osrednjih strokovnih knjiµnicah ter nekaterih knjigarnah oz. na sedeµu
Zveze zgodovinskih dru±tev Slovenije, Ljubljana, A±kerčeva 2/I. (oddelek za
zgodovino FF), tel. 01-2411-200, e-po±ta barbara.satej na ff.uni-lj.si .

Zgodovini µensk je posvečena tudi druga leto±nja ±tevilka revije "Zgodovina
za vse" z osmimi razpravami, ki časovno segajo od zadnjih desetletij
habsbur±ke monarhije do druge svetovne vojne, vsebinsko pa od vloge µensk
pri volitvah in v revialnem tisku do ±porta in kriminalnih deliktov. Lahko
jo naročite pri izdajatelju: Zgodovinsko dru±tvo Celje, 3000 Celje,
Pre±ernova 17, tel. 03-4286420, e-po±ta aleksander.zizek na guest.arnes.si .
Vse o reviji izveste tudi na spletnih straneh www.zgd.celje.si .

Lep pozdrav

AlenkaDodatne informacije o seznamu SlovLit