[SlovLit] Re: SlovLit Digest, Vol 75, Issue 2

Donald F. Reindl dreindl na indiana.edu
Tor Okt 5 12:07:24 CEST 2004


Spostovani,

Moj prvi ameriski magister (jezikoslovje) je trajal tri leta in napisal
sem diplomsko nalogo, ki obsega pribl. 150 strani. Moramo vesti, da v ZDA
obstaja pribl. 5000 univerz (5000, ne 500), in da ni mozno reci kaj ja
poprecni ameriski magisterij, ker kakovnost se razlikuje med univerzi. 

Lp,

Donald F. Reindl

On Tue, 5 Oct 2004 slovlit-request na ijs.si wrote:

> Send SlovLit mailing list submissions to
> 	slovlit na ijs.si
> 
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> 	http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> 	slovlit-request na ijs.si
> 
> You can reach the person managing the list at
> 	slovlit-owner na ijs.si
> 
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of SlovLit digest..."
> 
> 
> Today's Topics:
> 
>  1. Fw: [SlovLit] Magister (Miran)
>  2. Fw: NOVE KNJIGE (Miran, FF)
> 
> 
> ----------------------------------------------------------------------
> 
> Message: 1
> Date: Mon, 4 Oct 2004 19:13:39 +0200
> From: "Miran" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
> Subject: Fw: [SlovLit] Magister
> To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>
> Message-ID: <003d01c4aa35$a74c4a80$6500a8c0 na Uporabnik>
> Content-Type: text/plain;	charset="iso-8859-2"
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: "breda pogorelec" <breda.pogorelec na guest.arnes.si>
> To: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
> Sent: Monday, October 04, 2004 5:53 PM
> Subject: Re: [SlovLit] Magister
> 
> 
> > Spo¹tovani, Ne vem, kak¹ne so zdaj¹nje spremembe - a ameri¹ki naziv po
> > vsebini in obsegu in trajanju ¹tudija ni primerljiv z na¹im. Ameri¹ki
> traja
> > eno leto - in tudi delo je verjetno kraj¹e. Prej so ga primerjali z malim
> > sorbonnskim doktoratom. Èe je kak¹en na¹ magisterij slab¹i, to ni
> pravilo -
> > se zgodi. Pa lep pozdrav. Breda Pogorelec
> 
> > ----- Original Message -----
> > From: Miran Hladnik <miran.hladnik na guest.arnes.si>
> > To: <slovlit na ijs.si>
> > Sent: Monday, October 04, 2004 10:55 AM
> > Subject: FW: [SlovLit] Magister
> >
> >
> >
> > -----Original Message-----
> > From: Bogomir Mihevc [mailto:Miro.Mihevc na unis3.uni-lj.si]
> > Sent: Monday, October 04, 2004 8:59 AM
> > To: Miran
> > Subject: RE: [SlovLit] Magister
> >
> >
> > Spostovani,
> > Nasi "magistri znanosti", vsaj tisti, ki gredo v tujino, se obicajno
> > bolje izkazejo kot ameriski "mastri". Naslov clanka govori o "faked",
> > t.j."kao" diplomah. Ne izkljucujem, da so kje znizali nivo, npr. na
> > izrednem studiju...
> > Pozdrav!
> > B.Miehvc
> >
> > -----Original Message-----
> > From: slovlit-bounces na ijs.si [mailto:slovlit-bounces na ijs.si] On Behalf
> > Of Miran
> > Sent: Sunday, October 03, 2004 5:08 PM
> > To: SLOVLIT
> > Subject: Fw: [SlovLit] Magister
> >
> > ***********************
> > Your mail has been scanned. Odstranjeni so virusi in spam.
> > ***********-***********
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Èibej" <ekorist na siol.net>
> > To: "'Miran siol'" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
> > Sent: Saturday, October 02, 2004 10:48 PM
> > Subject: RE: [SlovLit] Magister
> >
> >
> > Na jugu bi rekli "Mo¾e - ali i ne mora!", sam bi dodal, da prete¾no
> > drugo; da kak¹en "¹nelziderkurs" tudi smrdi po tem, èeprav se formalno
> > pona¹a z visokimi cilji in dose¾ki, je pa mogoèe celo malo res. LPJ
> >
> > -----Original Message-----
> > From: slovlit-bounces na ijs.si [mailto:slovlit-bounces na ijs.si] On Behalf
> > Of Miran siol
> > Sent: Saturday, October 02, 2004 8:07 PM
> > To: SLOVLIT
> > Subject: [SlovLit] Magister
> >
> > Return-Path: <lozhar na videotron.ca>
> > X-Original-To: slovlit na ijs.si
> > Delivered-To: slovlit na niobe.ijs.si
> >
> > >From The New York Times (September 29, 2004), under the headline,
> > >"Weeding
> > Out Faked College Applications From Abroad."
> > "...assessing foreign credentials can be startlingly difficult. A common
> > trap...is the East-Central European degree called a 'magister.' Often
> > THOUGHT equivalent to an American master's degree..., this is ACTUALLY a
> > LOWER-LEVEL degree akin to our BACHELOR'S." (I have added the capitals
> > for emphasis). Res???
> 
> 
> 
> 
> 
> ------------------------------
> 
> Message: 2
> Date: Tue, 5 Oct 2004 11:27:36 +0200
> From: "Miran, FF" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
> Subject: [SlovLit] Fw: NOVE KNJIGE
> To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>
> Message-ID: <00b901c4aabd$8d810400$6500a8c0 na Uporabnik>
> Content-Type: text/plain;	charset="iso-8859-2"
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Logar Ple¹ko Alenka" <Alenka.Logar na ff.uni-lj.si>
> To: "Hladnik Miran" <Miran.Hladnik na ff.uni-lj.si>
> Sent: Tuesday, October 05, 2004 7:22 AM
> Subject: FW: NOVE KNJIGE
> 
> 
> Miran,
> 
> Morda bi pa tele knjige zanimale ±e koga s Tvoje liste! Lep pozdrav Alenka
> 
> =========
> 
> UNIVEZA V LJUBLJANI
> FILOZOFSKA FAKULTETA
> KNJIGARNA FF
> 
> Spo¹tovani!
> Zalo¾ni¹tvo Filozofske fakultete je izdalo nove knjige:
> 
> 1. Avtor: MARKO MARINÈIÈ
> Naslov: GR©KA KNJI®EVNOST ARHAIÈNE DOBE
>      Zgodovinski, problemski in bibliografski uvod
> Cena: 2800.00 SIT
> 
> 2. Avtor: JURAJ VANKO
> Naslov: SLOVA©KA SLOVNICA ZA SLOVENCE
> Cena: 3900.00 SIT
> 
> 3. Avtor: VESNA PO®GAJ HAD®I, TATJANA BALA®IC BULC
> Naslov: HRVATSKI JEZIK - SRPSKI JEZIK
>       Vodiè za polaganje ispita na visokoj razini
> Cena: 3700.00 SIT
> 
> Kupite ali naroèite jo lahko na naslovu:
> 
> Univerza v Ljubljani
> Filozofska fakulteta
> Knjigarna FF
> A¹kerèeva 2
> 1000 Ljubljana
> Telefonska ¹t. 01 241 11 19
> Faks: 01 4259 337
> E po¹ta: knjigarna na ff.uni-lj.si
> 
> 
> 
> 
> ------------------------------
> 
> _______________________________________________
> SlovLit mailing list
> http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
> Prispevke po9iljajte v goli besedilni obliki (Format --> Plain Text) na naslov slovlit na ijs.si. )umevce priklihite na zaslon z izbiro Format --> Encoding --> Central European (ISO).
> 
> End of SlovLit Digest, Vol 75, Issue 2
> **************************************
> 
> 
> 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit