[SlovLit] Re: SlovLit Digest, Vol 74, Issue 4

Matej Krajnc matej_krajnc na email.si
Ned Okt 3 12:08:56 CEST 2004


VLJUDNO VABLJENI NA VECER Z LIRIKO LEONARDA COHENA OB NJEGOVI
SEDEMDESETLETNICI, KI BO V PROSTORIH DRUSTVA PISATELJEV V SREDO 6. 10. ob
20h. LEONARD COHEN JE SE VEDNO EDEN NAJVECJIH IN NAJPOMEMBNEJSIH SODOBNIH
KANADSKIH PESNIKOV IN ROMANOPISCEV, HKRATI PA EDEN NAJPOMEMBNEJSIH
SONGWRITERJEV 20. IN 21. STOLETJA.

V KUD-u FRANCE PRESEREN PA BO V PETEK OB 21h PREDSTAVITEV NOVIH KNJIZNIH
IZDAJ KUD-a, PREVODA ROMANA AMERISKEGA PISATELJA JOHNA FANTEA Vprasaj prah
(prev. Tomislav Cej) IN IZBORA PESMI SPODAJPODPISANEGA Umila me je neka
cudna rosa!

V KONZORCIJU PA BO 28. 10. ob 18h PREDSTAVITEV DVEH NOVIH KNJIG
SPODAJPODPISANEGA - ZE OMENJENE Cudne rose in ZBIRKE SATIRICNIH SONETOV Tri
pesnitve.

SE VIDIMO!!!

Matej Krajnc

----- Original Message -----
From: <slovlit-request na ijs.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Saturday, October 02, 2004 12:00 PM
Subject: SlovLit Digest, Vol 74, Issue 4


> Send SlovLit mailing list submissions to
> slovlit na ijs.si
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> slovlit-request na ijs.si
>
> You can reach the person managing the list at
> slovlit-owner na ijs.si
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of SlovLit digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. Fw: kakovost na strani Univerze (Miran)
>  2. Fw: Vabilo (Miran)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Fri, 1 Oct 2004 18:29:05 +0200
> From: "Miran" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
> Subject: [SlovLit] Fw: kakovost na strani Univerze
> To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>
> Message-ID: <003601c4a7d3$c52e4b20$6500a8c0 na Uporabnik>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Bogomir Mihevc" <Miro.Mihevc na unis3.uni-lj.si>
> Sent: Friday, October 01, 2004 2:54 PM
> Subject: kakovost na strani Univerze
>
>
> Spostovani!
>
> Na domaci strani Univerze v Ljubljani www.uni-lj.si/kakovost
> lahko najdete novice, informacije in gradiva ter povezave o visokem
¹olstvu,
> zlasti o skrbi za kakovost, v Sloveniji, v Evropi in drugje.
>
> Poglejte
> NOVO / NEWS on higher education and research
>
> *     v Sloveniji - iz dnevnega tiska,vabila, razpisi, drugo
> / news from Slovenia <http://www.uni-lj.si/kakovost/link%201/link%201.asp>
n
> press and other information
>
> *     ... in v tujini / international news
> <http://www.uni-lj.si/kakovost/link%201/tujina.asp>
>
> POVEZAVE / LINKS
> ARHIV do 20.9.2004/ ARCHIVES
>
> Ce menite da je zanimivo in uporabno povejte svojim kolegom in kolegicam.
> Ce pa imate pripombe in predloge, jih sporocite nazaj.
>
> Lepo pozdravljeni!   dr.Bogomir Mihevc <mailto:miro.mihevc na uni-lj.si>
>
>
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Fri, 1 Oct 2004 18:31:45 +0200
> From: "Miran" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
> Subject: [SlovLit] Fw: Vabilo
> To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>
> Message-ID: <006401c4a7d4$246ac960$6500a8c0 na Uporabnik>
> Content-Type: text/plain; charset="windows-1250"
>
> ----- Original Message -----
> From: "Marko Juvan" <Marko.Juvan na guest.arnes.si>
> To: "Hladnik Miran" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
> Sent: Friday, October 01, 2004 10:15 AM
>
>
> V prilogi je vabilo v obliki za natis. Prosim za objavo na slovlitu.
>
> Marko
>
> SDPK
>
> Slovensko drustvo za primerjalno knjizevnost
> www.zrc-sazu.si/sdpk
>
> vabi na dve predavanji in predstavitve knjig dveh èeskih gostov.
>
> Prof. dr. Milos Zelenka
>
> (Institut za zgodovino znanosti Èeske akademije znanosti, Praga)
>
> bo predaval na temo
>
> Èeska in slovaska sola primerjalne knjizevnosti
>
> F. Wollman, izvrstni èeski komparativist, èlan praskega lingvistiènega
> krozka, je med obema svetovnima vojnama izdelal tipolosko-primerjalno
> metodo, dopolnjeno s sodobnimi geografskimi vidiki, in se pred sovjetsko
> solo Zirmunskega zarisal splosna naèela literarnih procesov. Poudaril je
> utemeljenost slovanskih literatur v Sredozemlju in problematiziral delitev
> na Vzhod in Zahod. Wollman je zastopal morfolosko usmeritev strukturalizma
> (tudi v komparativistiki), navdihnjeno s Husserlom in Ingardnom.
Wollmanova
> tristopenjska obravnava svetovne knjizevnosti je vplivala na pojmovanje
> svetovne knjizevnosti pri slovaskem teoretiku D. Ïurisinu.
>
> Predavanje (v èesèini) bo v torek, 5. oktobra 2004, ob 16. uri v
> predavalnici st. 116 (I. nadstropje) na Filozofski fakulteti, Askerèeva 2,
> Ljubljana. Po predavanju bo v istem prostoru se predstavitev
predavateljeve
> knjige
>
> Literární vìda a slavistika, Praga, 2002.
>
>
>
> Prof. dr. Ivo Pospísil
>
> (Masarykova univerza, Brno)
>
> pa bo naslednji dan predaval na temo
>
> The Problem of Slavism and its Context
>
> Avtor razèleni kljuène pojme, povezane s problemi Slovanov, slavistike,
> slovanske vzajemnosti, slovanofilstva in panslovanstva. Po kritiènem
> komentarju politoloskih pristopov k problemu zagovarja nujnost naèelne
> preusmeritve znanstvene discipline, ki v najsirsem smislu preuèuje
probleme
> Slovanov, slovanskih narodov, jezikov, literatur in kultur. Poudarja pomen
> t. i. obmoènih studijev (area studies) in integracijske tipologije zanrov,
s
> èimer se ukvarja tudi Institut za slavistiko na brnski univerzi. Na koncu
se
> ukvarja se z nekaterimi tezavami slavistike in z njeno znanstveno
> organiziranostjo.
>
> Predavanje (v anglesèini) bo v sredo, 6. oktobra 2004, ob 15.30 v
> predavalnici st. 2 (pritlièje) na Filozofski fakulteti. Po predavanju bo v
> istem prostoru se predstavitev dveh novih knjig s podroèja primerjalne
> slavistike:
>
> F. Wollman: Die Literatur der Slawen. Ur. R. Ibler, I. Pospísil, Peter
Lang,
> 2003.
>
> I. Pospísil: Slavistika na køizovatce, Brno, 2003.
>
> Vljudno vabljeni!
>
> --------------------------------------------------------------------------
--
> ------------------------------------------
> Dr. Marko Juvan
> ZRC SAZU
> Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
> Novi trg 5
> SI-1000 Ljubljana
> Slovenija
> Tel. (+386 01) 47-06-305
> Fax (+386 01) 425-77-54
> e-mail: marko.juvan na guest.arnes.si
> http://www.zrc-sazu.si/mjuvan/
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> _______________________________________________
> SlovLit mailing list
> http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
> Prispevke po9iljajte v goli besedilni obliki (Format --> Plain Text) na
naslov slovlit na ijs.si. )umevce priklihite na zaslon z izbiro Format -->
Encoding --> Central European (ISO).
>
> End of SlovLit Digest, Vol 74, Issue 4
> **************************************
>

Dodatne informacije o seznamu SlovLit