[SlovLit] Fw: Vabilo

Miran miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Okt 1 18:31:45 CEST 2004


----- Original Message -----
From: "Marko Juvan" <Marko.Juvan na guest.arnes.si>
To: "Hladnik Miran" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Friday, October 01, 2004 10:15 AM


V prilogi je vabilo v obliki za natis. Prosim za objavo na slovlitu.

Marko

SDPK

Slovensko društvo za primerjalno književnost
www.zrc-sazu.si/sdpk

vabi na dve predavanji in predstavitve knjig dveh čeških gostov.

Prof. dr. Miloš Zelenka

(Inštitut za zgodovino znanosti Češke akademije znanosti, Praga)

bo predaval na temo

Češka in slovaška šola primerjalne književnosti

F. Wollman, izvrstni češki komparativist, član praškega lingvističnega
krožka, je med obema svetovnima vojnama izdelal tipološko-primerjalno
metodo, dopolnjeno s sodobnimi geografskimi vidiki, in še pred sovjetsko
šolo Žirmunskega zarisal splošna načela literarnih procesov. Poudaril je
utemeljenost slovanskih literatur v Sredozemlju in problematiziral delitev
na Vzhod in Zahod. Wollman je zastopal morfološko usmeritev strukturalizma
(tudi v komparativistiki), navdihnjeno s Husserlom in Ingardnom. Wollmanova
tristopenjska obravnava svetovne književnosti je vplivala na pojmovanje
svetovne književnosti pri slovaškem teoretiku D. Ďurišinu.

Predavanje (v češčini) bo v torek, 5. oktobra 2004, ob 16. uri v
predavalnici št. 116 (I. nadstropje) na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2,
Ljubljana. Po predavanju bo v istem prostoru še predstavitev predavateljeve
knjige

Literární věda a slavistika, Praga, 2002.Prof. dr. Ivo Pospíšil

(Masarykova univerza, Brno)

pa bo naslednji dan predaval na temo

The Problem of Slavism and its Context

Avtor razčleni ključne pojme, povezane s problemi Slovanov, slavistike,
slovanske vzajemnosti, slovanofilstva in panslovanstva. Po kritičnem
komentarju politoloških pristopov k problemu zagovarja nujnost načelne
preusmeritve znanstvene discipline, ki v najširšem smislu preučuje probleme
Slovanov, slovanskih narodov, jezikov, literatur in kultur. Poudarja pomen
t. i. območnih študijev (area studies) in integracijske tipologije žanrov, s
čimer se ukvarja tudi Inštitut za slavistiko na brnski univerzi. Na koncu se
ukvarja še z nekaterimi težavami slavistike in z njeno znanstveno
organiziranostjo.

Predavanje (v angleščini) bo v sredo, 6. oktobra 2004, ob 15.30 v
predavalnici št. 2 (pritličje) na Filozofski fakulteti. Po predavanju bo v
istem prostoru še predstavitev dveh novih knjig s področja primerjalne
slavistike:

F. Wollman: Die Literatur der Slawen. Ur. R. Ibler, I. Pospíšil, Peter Lang,
2003.

I. Pospíšil: Slavistika na křižovatce, Brno, 2003.

Vljudno vabljeni!

----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------
Dr. Marko Juvan
ZRC SAZU
Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Novi trg 5
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel. (+386 01) 47-06-305
Fax (+386 01) 425-77-54
e-mail: marko.juvan na guest.arnes.si
http://www.zrc-sazu.si/mjuvan/

Dodatne informacije o seznamu SlovLit