[SlovLit] Dnevni red letošnjega slovenskega slavističnega kongresa

Miran miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Sep 7 20:34:52 CEST 2004


SLOVENSKI SLAVISTIČNI KONGRES: Slovenski jezik in literatura v evropskih
globalizacijskih procesih

Novo mesto (Kulturni dom Janeza Trdine), 7.-9. oktobra 2004

Četrtek, 7. oktobra 2004

Plenarni del - Velika dvorana
 9.00   Otvoritev kongresa
  9.45   Boris Paternu: H Kosovelu po drugi poti
 10.20   Andrej Inkret: Kocbekovi >spori z družbo<
10.55   Majda Potrata: Zakon o javni rabi slovenščine - izkušnje slavistke
in        poslanke
 11.30  Razprava
12.00-13.30 Odmor

Skupina A - Velika dvorana
13.30-15.30 Slovenska literatura v evropskih globalizacijskih procesih
Omizje pripravlja Vlado Žabot, predsednik društva pisateljev; pogovarjal
se bo z Janijem Virkom, Majo Vidmar, Alojzom Ihanom, Markom Kravosom . . .

Skupina A - Velika dvorana
 15.45-19.45 100-letnici rojstva Edvarda Kocbeka in Srečka Kosovela;
80-letnica rojstva Alojza Rebule
O Rebulovem in Kocbekovem delu bodo spregovorili v 15-minutnih nastopih
Marija Pirjevec: Duhovna os Rebulove proze (ob pisateljevi 80-letnici),
Irena Novak Popov: Iracionalni pesniški svet Edvarda Kocbeka, Vid
Snoj: >Slepi nemir človeštva<: Kocbekovo pesnjenje zgodovine, Boris Pahor:
Aktualni Kocbek, Aleš Bjelčevič: Kocbekov verz, Vanesa Matajc: Geografija
Kocbekove Zemlje: od simbolizma k ekspresionizmu, Tomaž Koncilija: Kocbek
in Biblija
17.30 Odmor
O Kosovelovem delu bodo spregovorili v 15-minutnih nastopih Janez Vrečko:
Trdovratne zmote o Kosovelovem pesniškem oposu,  Jožica Čeh: Kosovelova
poezija med tišino in krikom, Božena Tokarz: Univerzalizem v Kosovelovi
poeziji, Miran Košuta: Srečko Kosovel in Carlo Curcio: romarja v
Nedosegljivo, Tatjana Rojc: Kosovel in italijanski filozofi, Zoltan Jan:
Srečko Kosovel na tem in onem bregu Soče, Marija Mitrovič: Pomen in vloga
svetlobe v Kosovelovi poetiki

Skupina B - Dvorana B
15.45-17.30 100-letnica rojstva Nikola Šopa
 O Šopu bodo spregovorili v 15-minutnih nastopih Fedora Ferluga Petronio:
Življenjska in pesniška pot Nikole Šopa, Adrijan Koštre: Moji spomini na
otroštvo ob pesniku Nikoli Šopu, Tomislav Petković: Povezava pesniškega
vesolja Nikole Šopa z Einsteinovim modelom vesolja in Platonovimi
geometrijskimi oblikami, Janez Premk: Sorodnosti zadnjega obdobja v poeziji
Nikole Šopa in Gregorja Strniše, Eva Premk: Igra med končnostjo in
neskončnostjo pri Šopu in Strniši, Mladen Tarbuk: Glasbeni odmevi Šopove
poezije

Skupina C - Mala dvorana
14.00-19.30 Predstavitev novih strokovnih in znanstvenih knjig

Spremljevalni del programa (četrtek)
 20.30  Družabni večer in še kakšno presenečenje (restavracija Tango -
Otočec)

Petek, 8. oktobra 2004
Plenarni del - Velika dvorana
 8.15 Občni zbor Slavističnega društva Slovenije

Plenarni del - Velika dvorana
  9.45   Irena Orel: Slovenščina med evropskimi jeziki nekdaj in danes
 10.20   Irena Stramljič Breznik: Preneseno v jeziku stroke
 10.55   Erika Kržišnik: Pojmovanje metafore v kognitivnem jezikoslovju.
                     ČAS JE DENAR - Tako rečemo = tako
mislimo

 11.30   Razprava
 12.00-13.30 Odmor

 Skupina A - Velika dvorana
 13.30-15.30 Metafore mladih in za mlade v luči kognitivnega pomenoslovja
Omizje je pripravila Erika Kržišnik. V delavnici sodelujejo Agnieszka
Bedkowska Kopczyk, Silva Kastelic, Mateja Jemec, Božidar Kante, Simona
Krajnc in Vid Pečjak.

Skupina A - Velika dvorana
15.45-16.45 Pouk slovenščine v osnovni in srednji šoli
Jože Toporišič: Ob kritikah novega slovenskega pravopisa
Petra Prohart Tomažič: Učitelj - vzgojitelj ali birokrat
Katja Lasbaher: Zastavljanje vprašanj ob obravnavi besedila
Renata Čampelj Jurečič: Besedilne vrste s pomočjo IKT
(informacijsko-komunikacijska tehnologija) v drugem letniku srednjih šol

Skupina A - Velika dvorana
17.00-19.00   Pouk slovenščine v osnovni šoli
   Informacijska tehnologija pri pouku slovenščine v osnovni šoli
Omizje sta pripravili Marija Sivec in Vida Udovič Medved, sodelujejo pa
Nana Cajhen: Medpredmetna povezava pouka slovenščine in računalniškega
opismenjevanja v 5, Rut Zlobec: Raziskovanje kulturne in jezikovne
dediščine v domačem okolju - Obarvana slovenščina, Martina Kroflič, Irena
Kavrečič in Boža Ojsteršek: Besedilne vrste v 3. triletju OŠ - Rač.
programi SPOROČANJE, Nada Majcen: B. A. Novak, Mala in velika luna - Branje
na daljavo, Iva Potočnik: SSKJ, Mira Gregl Hrstič: Učenje na daljavo,
Ljubica Kosmač: Mednarodno povezovanje osnovnih šol - Dobre vesti iz našega
mesta

Skupina B - Mala dvorana  Pouk slovenščine v srednji šoli
17.00-19.00   Delo z učbeniki
         Omizje je pripravila Martina Križaj Ortar, sodelujejo pa
še Leopoldina Plut Pregelj, Boža Krakar Vogel in Slava Pevec Grm.

Spremljevalni del programa (petek)
 20.30  Gledališka predstava

Sobota, 9. oktobra 2004
Poučna popotovanja
1. Bela krajina
2. Kostanjevica
3. Z letalom nad Novim mestom
4. Literarni dopoldan (Kosovel, Kocbek in Šop)

Vsem kolegicam in kolegom želimo, da bi si nabrali ogromno strokovnega
znanja, si uspešno izmenjali strokovne poglede, pridobili vrsto novih
izkušenj in spodbud ter da bi se imeli na strokovnem srečanju kar najlepše.

Mimi Jovanovič, prof.                      izr. prof.
dr. Marko Jesenšek

Dodatne informacije o seznamu SlovLit