[SlovLit] Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2004

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jun 24 11:28:08 CEST 2004


Od: nkomac [natasa.komac na guest.arnes.si]
Poslano: 23. junij 2004 10:35
Za: miran.hladnik na guest.arnes.si
Zadeva: Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2004

Slovensko kulturno središče Planika (www.planika.it) od 27. junija do 3.
julija 2004 prireja Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2004, na katerem bomo
nadgrajevali v lanskem letu začeto delo: publikacija o govoru Lipalje vasi,
fonetična in fonološka razčlemba narečja in govorov Kanalske doline,
zbiranje oblačilnega izrazja in izdelava štirijezičnega elektronskega
slovarja tega izrazja (ob podpori Urada RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu), raziskovanje lokalnih šeg in navad ter vodeni intervjuji o
jezikovnih praksah.

Tudi letos smo poleg otrok, ki obiskujejo izbirne tečaje slovenskega jezika
pri našem središču, študentov, ki jih zanima slovenski jezik v stiku
(Andrejka Žejn, Tanja Šturm, Maja Melinc in Anja Lotrič) ter snemalca
(Matevž Smole) k sodelovanju povabili raziskovalce s Filozofske fakultete z
Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje (mag. Nataša Komac), z
Oddelka za slovenistiko (dr. Vera Smole, Matej Šekli), z Inštituta za
slovenski jezik Frana Ramovša (dr. Karmen Kenda-Jež, Peter Jurgec) in
Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU (dr. Mojca Ravnik), z videnske
univerze (dr. Roberto Dapit) ter z ZRS Koper (Karin Marc Bratina).

Rudi Bartaloth,
predsednik





Dodatne informacije o seznamu SlovLit