[SlovLit] Re: Evropska zveza in Evropska unija

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Maj 27 13:13:06 CEST 2004


Subject: Evropska zveza in Evropska unija
Date: Thu, 27 May 2004 09:22:25 +0200
From: "Marta Kocjan Barle" <Marta na modrijan.si>
To: <slovlit na ijs.si>

Dilema, kaj pisati, Evropska zveza ali Evropska unija, o kateri pis'e
Vlado Nartnik, je seveda tipic'no slovenska. V prvem primeru gre za
zamenjavo tujke unija z domac'o zvezo, v drugem pa za ohranjanje duha
mednarodnosti (da se ja ne bi izgubila sled z angles'ko razlic'ico!).
Svoje so k temu prispevali slovenisti. C'e me spomin ne vara, so
razlic'ico Evropska unija potrdili v drz'avnem zboru. Kje so bili takrat
vrli slovenistic'no-pisateljski predstavniki? Kaj je delal urad? Ali je
ropotal v javnosti, sklical tiskovno konferenco, zbral vnete sloveniste
pred parlamentom? Drugo je pravopisna zgodba. SP 2001 nam namrec' ponuja
vse: od Evropske unije rahlo usmerja na Evropsko zvezo, ravno tako od
unije na zvezo, zdruz'enje, skupnost; ima tudi Unijo, od nje usmeritev
na Evropsko unijo, nima pa npr. Zveze, ima enakovredni kratici EZ in EU.
Novinarji so se odloc'no postavili na stran Evropske unije (tudi njim od
nekdaj dis'i vse, kar je mednarodno, globalno). Nas'i nekdanji
sodrz'avljani Srbi seveda samozavestno govorijo o Europski zvezi, nas'e
"preprosto ljudstvo" pa vse bolj o Uniji. Beseda, ki jo manj razumemo,
nas oddaljuje od pravega pomena, in tako nam je laz'e pri dus'i. Pri
Slovenskem velikem leksikonu, kjer sem delala kot urednica, smo se
odloc'ili za Evropsko zvezo. Ko je postalo jasno, da prevladuje Evropska
unija, je bilo za usklajevanje celote prepozno. Evrozveza je c'isto
simpatic'en sredinski izraz, a bi za uveljavitev zahteval napore, ki jih
Slovenci ne zmoremo.

Lep pozdrav
Marta
Dodatne informacije o seznamu SlovLit