Fw: [SlovLit] Rupel o slovenščini v Tübingenu

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Feb 12 11:55:28 CET 2004


----- Original Message -----
From: "Ada Vidovič Muha" <ada.vidovic-muha na guest.arnes.si>
To: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Wednesday, February 11, 2004 12:27 PM
Subject: RE: [SlovLit] Rupel o slovenščini v Tübingenu


> Hvala kolegici Stumberger, lektorici slovenščine v Tübingenu, za zanimivo
in
> spodbudo poročilo o obisku našega zunanjega ministra v Baden-Wüttembergu.
> Mislim, da je sedaj ugoden trenutek za sistemmizacijo slovenističnega
> lektorata na tübinški univerzi oz. za ureditev njegovega položaja v smislu
> rednega univerzitetnega lektorata, za kar si slovenska stran, konkretno
> Oddelek za slovenistiko (prej slavistiko) skupaj s Centrom za slovenščino
> kot drugi/tuji jezik prizadeva že več kot deset let - tudi zaradi
> neprecenljivih zgodovinskih sledov slovenskih protestantov - njihovih
> knjižnih del, ki jih hrani tübinška knjižnica. Oddelek za slovenistiko in
> Center se morata v tem smislu povezati z ustreznimi vladnimi inštitucijami
> (ministrstvi) in spodbuditi reševanje tega akutnega problema. Lep pozdrav,
> Ada Vidovič Muha
>
> -----Original Message-----
> From: slovlit-bounces na ijs.si [mailto:slovlit-bounces na ijs.si]On Behalf Of
> Miran Hladnik
> Sent: Tuesday, February 10, 2004 9:09 PM
> To: SLOVLIT
> Subject: [SlovLit] Rupel o slovenščini v Tübingenu
Dodatne informacije o seznamu SlovLit