[SlovLit] Izrazje v IT

Mojca Tomišić Mojca.Tomisic na guest.arnes.si
Čet Jan 8 17:12:40 CET 2004


Lep pozdrav!

At pomeni  v ang. pri, ce se prav spominjam. Me prav zanima, kako boste
prepricali vso slovensko srenjo, ki ze uporablja izraza lojtra (kjer se mi
zdi umestno uporabljati lestev) in afna, ki ji prav nič ne manjka, da bo
govorila slovlit ajka ijs pika si. Ajka je mimogrede tudi tascin kuzek.
Pa lepe pozdrave od povsem zadovoljnih uporabnikov.
Mojca Tomisic----- Original Message ----- 
From: "Primoz PETERLIN" <primoz.peterlin na biofiz.mf.uni-lj.si>
To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>; <lugos-slo na lugos.si>
Cc: "Janez Dular" <Janez.Dular na gov.si>
Sent: Monday, December 22, 2003 11:26 AM
Subject: Re: [SlovLit] Izrazje v IT


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Lep pozdrav,

Kot nekdo, ki je že dlje časa nesrečen, ker v slovenščini ne znamo
poimenovati
niti dobrih 90 znakov standarda ASCII iz leta 1968, kaj šele rastoče zbirke
več kot 100.000 znakov standarda ISO 10646/Unicode, sem z iniciativo USJ več
kot zadovoljen.

[...]
> 2. Kot zamenjava za besedo afna so bili doslej v tej rabi evidentirani
> izrazi pri, ad, znak, polžek, ajka, za besedo lojtra pa izrazi lestev,
> lestvica, višaj, mreža, plot. Po razčlembi in primerjavi lastnosti teh
> besed na pomenski, slovnični, izrazni in (deloma) pragmatični ravnini
> menimo, da bi bila v prvem primeru najustreznejša rešitev ajka, v drugem
> primeru pa višaj. Utemeljitev:

Ste iskali nadomestilo za izraza v pogovornem registru, ali standardna imena
znakov? To se namreč že v angleščini razlikuje. Za znak # namreč standard
ISO
10646 navaja ime "NUMBER SIGN", za @ pa "COMMERCIAL AT"; v praksi se za
prvega v angleščini največ uporablja "hash", za drugega pa "at".

> - Ajka <@> je popolnoma nova, slogovno še neobremenjena slovenska beseda;
> kolikor je opazna zaradi svoje novosti, je to skladno z novostjo pojava,
ki
> ga želimo poimenovati (znamenje @ je bilo v slovenskih besedilih pred
> razmahom elektronske pošte neznano); njena razumljivost je kljub novosti
> lahka zaradi razvidne besedotvorne sestave in jasne pomenske motivacije
> (ime črke a kot izhodišče poimenovanja za njeno likovno stilizacijo @);
> izgovorno in slovnično je beseda ajka neproblematična (pregibnost,
> nadaljnje besedotvorne možnosti), slušno pa zadosti izrazita, tako da bi
se
> lahko hitro prijela.

Ajka se mi zdi zanimiva kot prevod standardnega "COMMERCIAL AT"; če se bo
prijela v rabi, bomo pa videli. Pri obrazložitvi bi po mojem kazalo
poudariti
besedotvorna načela, ki so vodila k ajki. Ugibam, da je šlo za analogijo s
poimenovanjem števk (enojka, dvojka...). Dokler se nisem dokopal do tega
spoznanja, me je ajka najbolj asociirala na turcizem "ajkula".

> - Višaj <#> je v slovenščini utrjen izraz glasbene stroke, vsem znan že iz
> osnovne šole (samo znamenje # se uporablja tudi v jezikoslovju, vendar tam
> ni poimenovano s posebnim izrazom);  izgovorno in slovnično je
> neproblematičen (pregibnost, nadaljnje besedotvorne možnosti), slušno pa
> zadosti izrazit; nevarnosti nesporazuma zaradi pomenskega mešanja
dosedanje
> in nove rabe besede višaj se ni bati, ker sta si dosedanje in novo
> sporazumevalno področje zadosti narazen.

Izraz višaj kot standardni izraz ni primeren za poimenovanje znaka "NUMBER
SIGN" v standardu ISO 10646; standard namreč pozna tudi "MUSIC SHARP SIGN"
(U+266E). Znakoma sicer ustrezata razmeroma podobni pismenki, tako kot sta
denimo podobna velika grška črka ksi in kitajski ideogram za število tri,
sta
pa po naravi kljub temu povsem različna in ju ne kaže mešati.

Kot neformalni izraz je višaj načeloma sprejemljiv, opozarjam pa na
morebitno
zmedo, ko neformalni izraz za nek znak ustreza uradnemu poimenovanju za nek
drug znak, kar se mi zdi resen argument proti višaju.

[...]
> Vzorci dosedanjih odzivov na predlog:

Glede lojtre bi kazalo navezati stike še z Mobitelom, ki je po mojem
največji
"porabnik" tega izraza.

Drugače pa je delo šele na začetku. Že kar na tipkovnici sedi nekaj znakov,
ki
po mojem nimajo ustreznih slovenskih poimenovanj: &, \, ¤...

Lep pozdrav,
Primož Peterlin

- -- 
Primož Peterlin,   Inštitut za biofiziko, Med. fakulteta, Univerza v
Ljubljani
Lipičeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
primoz.peterlin na biofiz.mf.uni-lj.si
Tel +386-1-5437632, fax +386-1-4315127,
http://biofiz.mf.uni-lj.si/~peterlin/
F8021D69 OpenPGP fingerprint: CB 6F F1 EE D9 67 E0 2F  0B 59 AF 0D 79 56 19
0F
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)

iQB1AwUBP+bG3D3bcxr4Ah1pAQGdDQMAjNn27e5xr0wt5uCXkS8uZJXmx9VLNI5y
d02pGrcY3/UvIaN5NQdsBrzsflfHtHkvQ1nfwAssaS9h/NPJDpSzf0xC5cIrvIPm
aIcc43OwfnXXN3hz/lIMefDXKVH5kmy1
=CRCJ
-----END PGP SIGNATURE-----

_______________________________________________
SlovLit mailing list
http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
Prispevke pošiljajte v goli besedilni obliki (Format --> Plain Text) na
naslov slovlit na ijs.si. Šumevce prikličite na zaslon z izbiro Format -->
Encoding --> Central European (ISO).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit