Fw: [SlovLit] Knjižnice in založbe po novem

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Jun 28 07:46:01 CEST 2003


----- Original Message -----
From: "Jure Zupan" <jure.zupan na ki.si>
To: "'Miran Hladnik'" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Thursday, June 26, 2003 4:57 PM
Subject: RE: [SlovLit] Knjižnice in založbe po novem


Problem samostojnega vnosa opisa publikacijskih enot v sistem COBISS je
v  tem, da s(m)o slovenski raziskovalci precej blagohotni pri ocenjevanju
lastih del.
Prvi primer:
Že pri sedanjem (kontroliranem) načinu vnosa, avtorji povsem nekritično
vnašajo
svoje dela v rubriko 2.01 Znanstvena monografija. V tej kategoriji, v kateri
bi se, po vsej logiki
težavnosti in pomembnosti, lahko znašlo le nekaj deset(??) del  letno, je v
COBISSU vse
od delnih letnih poročil za mednarodne projekte, do komentarjev k zakonom
slovenske
zakonodaje (kar je povsem strokovno delo in nima z znanostjo ali raziskavami
nobene zveze).
Ko sem pred leti zahteval omenjene "monografije" na vpogled sem:

a) dobil nekaj s spiralo zvezanih poročil brez ISBN številk v izdaji
slovenskih "založb", o katerih
ni  nobenega podatka niti na spletu, kaj šele v registru odjetij in
b) poduk "da je taka logika ... primitivna in priskutna in ter za interese
slovenske nacije bolj
uničujča kot 50 let komunstičnega totalitarizma".

Iz takega gledišča je razumljivo, da si veliko raziskovalcev želi vnašati
svoja dela po lastni podobi.
Je pa hkrati tudi res, da bi verjetno velika večina vnašala svoja dela
povsem spodobno in  korektno.

Podobni pritiski so, po mojih podatkih, na skoro vseh inštitucijah kjer
imajo kvalificirane knjižničarje za vnos bibliografskih podatkov.

Seveda je možno dopustiti svoboden pristop vseh avtorjev in reči, da se bodo
avtorji
(vnašalci neresnih ali prepotento ocenjenih de) sami blamirali pred
javnosto.
Nerodno pri tem je dejstvo, da v Sloveniji dejanska kvaliteta
in strokovnost (na kateremkoli področju: znanost, kultura, tehnologija,
novinarstvo itd)
ne štejeta praktično nič. Pomembna je le formalna številka. In ker je stanja
tako, si
verjetno COBISS prizadeva, da bi bili vnosi enot vsaj od daleč relevantni
glede na opisana dela.
Drugi primer:
Pred štirimi leti sem v predavnaju na SAZU opozoril na dejstvo, da od cca
800 slovenskih rednih(!)
profesorjev in svetnikov na inštitutih, 25 % (preko 200!!)ne dosega tistih
mnimalnih 5 točk, ki so pomenile
en članek (v COBISS klasifkaciji 1.1 ali 1.2) v treh letih. Toliko na temo,
da s(m)o Slovenci v vrhu svetovne znanosti
(glej današnje DELO!!)

Opisani problem naše nekritičnosti je torej na tehtnici s svobodo dejanja.
Kot že rečeno,
lahko se odločimo tudi za odprto varianto, le zavedati se moramo, kaj s tem
dosežemo in kako bomo
probleme, ki bi nastali, obvladali (če jih seveda sploh hočemo obvladati).
Če bi bili
recenzenti, ekspertni sistem, habilitacijke komisije in drugi ocenjevalci po
ministrstvih, voljni in sposobni
pošteno ocenjevati vnešene dokumnete po njihovi vsebni, bi za vse
zadostovala ena sam kategorija
"znastveno-raziskovalno delo".

Ni problem v odprtosti medija, problem je v nas samih in moralnih vrednotah.

Erich Kaestenr je v eni svojih pesmi napisal:

"Wenn man als Strassenbahn geborn bist - dann braucht man Gleise!"

lep pozdrav vsem

Jure Zupan


-----Original Message-----
From: Miran Hladnik [mailto:miran.hladnik na guest.arnes.si]
Sent: Tuesday, May 06, 2003 10:30 PM
To: SLOVLIT
Subject: [SlovLit] Knjižnice in založbe po novem


Žiga Turk v članku Založniki postajajo ovira v Delovi prilogi Znanost
apelira na Cobiss ali na NUK, da bi dovolila avtorjem samostojno vpisovanje
bibliografskih enot in hranjenje polnih (celotnih) besedil, saj so stroški
za potrebno strojno opremo in varovanje člankov le 2 SIT na članek. Apel
naslavlja tudi na fakultetne knjižnice, ki se bodo morale prilagoditi novemu
načinu distribucije znanstvenih informacij, če nočejo skupaj z založniki
postati ovira njihovemu razširjanju. Za začetek bi stremljivejše knjižnice
lahko prevzele tehnično podporo elektronskih znanstvenih revij, za kar že
obstaja primerna tehnologija. Kako komentiramo njegove predloge?

lp miran

_______________________________________________
SlovLit mailing list
http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
Prispevke pošiljajte v goli besedilni obliki (Format --> Plain Text) na
naslov slovlit na ijs.si. Šumevce prikličite na zaslon z izbiro Format -->
Encoding --> Central European (ISO).
Dodatne informacije o seznamu SlovLit