[SlovLit] Izobraževalni seminar za učitelje slovenščine kot drugega ali tujega jezika

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jun 12 09:53:17 CEST 2003


----- Original Message -----
From: "Zemljarič Jana" <Jana.Zemljaric na ff.uni-lj.si>
To: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Thursday, June 12, 2003 9:05 AM
Subject: Dvodnevni izobraževalni seminar učiteljev slovenščine kot
drugega/tujega jezika


četrtek, 26. junij,

predavalnica: 1A, računalniška 04
9.00--9.30 Začetek seminarja -- Kam gre Center?
9.30--10.15 Marko Stabej: Strah in pogum: vprašanje praga jezikovne
inovativnosti
10.15--11.00 Brane Mozetič: Center za slovensko književnost --
predstavitveno predavanje
11.00--11.30 odmor
11.30--12.15
 Vojko Gorjanc: Leksikalne funkcije -- slovar in korpus, predavanje
12.15--13.00  Jana Zemljarič Miklavčič in drugi: Slovenščina na daljavo;
predstavitev
13.00--15.00 odmor
15.00--16.30
16.30--18.00 Vojko Gorjanc: Leksikalne funkcije -- slovar in korpus,
delavnica v dveh skupinah
15.00--16.30
16.30--18.00 Ina Ferbežar in drugi: Slovenščina na daljavo; delavnica v dveh
skupinah
 petek, 27. junij
predavalnica: 15, 04
10.00--10.45 Igor Grdina: Književnost in kulturna zgodovina; predavanje
10.45--12.00 Ljuba Črnivec: Lektor kot človek in strokovnjak; predavanje z
delavnico
12.00--12.30 odmor
12.30--13.15 Marko Stabej in Ina Ferbežar: Alternativne tehnike preverjanja
znanja
13.15--14.45 Predstavitev novih gradiv za učenje  slovenščine kot J2/JT:
- Andreja Ponikvar, Nataša Pirih Svetina: A, B, C ? 1, 2, 3 gremo
- Ljuba Črnivec: Slovnične preglednice
- Mateja Pezdirc Bartol: Umetnostna besedila na tečaju slovenščine;
priročnik
14.45--15.15 evalvacija seminarja

Dodatne informacije o seznamu SlovLit