[SlovLit] Primerjalno književnost ukinjajo, mar ne

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Nov 19 14:00:11 CET 2002


Primerjalno književnost ukinjajo, mar ne
Spletka

=======

Primerjalno književnost ukinjajo, mar ne

Na CLCWeb (http://www.bcla.org/clcwebjournal) sporočajo, da Oddelek za
primerjalno književnost na univerzi v Alberti, Kanada, ne bo več eksistiral
kot samostojen oddelek
(http://www.humanities.ualberta.ca/arts/news/CLRFMS_Faculty.html). Odločitev
razlagajo brez bolečine kot logični korak, ki bo junija 2003 pomagal
učiteljem k bolj rednim stikom in dialogu s kolegi v sorodnih strokah,
okrepil interdisciplinarnost in bolj smotrno izrabljal fakultetne materialne
vire. Iz starega oddelka za primerjalno književnost bo v nadaljnjih treh
štirih letih nastal oddelek za moderne jezike in kulturne študije. Vanj bodo
vključeni tudi študij arabščine, perzijščine in drugih manj pogosto
poučevanih jezikov, z željo prerasti evrocentričnost dosedanjega študija. O
podobnih odločitvah na univerzah po svetu premišlja tudi Tomo Virk v 2.
številki lanske Primerjalni književnosti (gl. povzetek na
http://cobiss2.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1350272977614783&rec=28&s
id=3).

========

Spletka

Http://www.ijs.si/lit/alamut2.html-l2 -- še o Alamutu kot romanu, ki govori
o slovenskih teroristih.

lpmiran

Dodatne informacije o seznamu SlovLit