[SlovLit] votlo bobnanje

Igor Kramberger kramberger na uni-mb.si
Čet Nov 7 09:51:45 CET 2002


Dober dan vsem,

z muzanjem sem prebiral vsa sporo'cila na temo 'Zlati boben / Golden 
Drum', dokler me ni neki pripetljaj pripravil do tega, da se je 
muzanje spremenilo v osuplost.

In to so seveda trenutki, ko za'cnemo intenzivneje razmi'sljati. O 
tem nekaj vrstic.

Najprej sem se vpra'sal, zakaj je bil v za'cetnem Juvanovem zapisu 
uporabljen ton vzvi'senosti na ra'cun ogla'sevalske dejavnosti -- zdi 
se mi, da gre za posel, pri katerem nastane procentualno enako 
'stevilo dobrih reklam glede na vse, kot to velja tudi za nova 
objavljena literarna dela. In 'ze Raymond Williams je zapisal nekaj 
pomenljivih misli o razmerju med ogla'sevanjem in produkcijo kulture, 
kar si je mo'c prebrati tudi v slovenskem prevodu.

No, a to samo za uvod in torej mimogrede.

V vsej polemiki je umanjkalo spoznanje, da je sloven's'cina 
pravzaprav izjemno zakonsko za's'citena. Organizatorji pomembnega 
mednarodnega festivala so angle'sko ime morali uporabljati prav 
zaradi za's'citenosti slovenskih besed v sintagmi 'zlati boben'. 
Nekdanji soorganizator, portoro'ski Avditorij, je namre'c za's'citil 
slovenski del imena festivala -- in organizatorju zaradi kontinuitete 
ni preostalo ni'c drugega, kot da se je oprl na tisti del imena, ki 
ni za's'citen (in angle's'cina o'citno pri nas ni za's'citena).

Pravzaprav moramo biti veseli, da Micro$oft ni dovolil prevoda imena 
svojega operacijskega sistema, saj bi potem sploh ne smeli ve'c 
uporabljati besede Polkna, temve'c bi morali Primorci v 'casu burje 
zapirati Windowse.

In sloven's'cina je zavarovana vsaj na Okro'znem sodi's'cu v 
Mariboru, no, ne povsem. Na tem sodi's'cu lahko registrirate novo 
firmo samo, 'ce ima lepo zvene'ce slovensko ime, ki ima prepoznavno 
sporo'cilno noto. Vendar je dopu's'cenih nekaj stranskih izhodov: ime 
firme je lahko tudi v (stari) hebrej's'cini, (stari) gri's'cini ali v 
latin's'cini. V tem primeru mora odvetnik, ki zastopa firmo, 
predlo'ziti kopijo ustreznih strani iz slovarja.

Prav to pa se mi je zgodilo: da me je odvetnik prosil za kopijo 
strani iz latinsko-slovenskega ali hrva'skega slovarja.

Odvetnik se je pri tem sicer jezil, da veljajo tako neumna pravila 
samo na mariborskem sodi's'cu. A mi, ki si o tem dopisujemo kot 
ljudje z akademskim vrti'ckom, bomo seveda poto'zili, o 'skoda, da je 
samo tam tako.

Nauk: tujih jezikov se bojimo tako, da pri tem produciramo 'se ve'cje 
neumnosti.

Lep pozdrav,

-- 
Igor
-----
kramberger na uni-mb.siDodatne informacije o seznamu SlovLit