[SlovLit] kaj pa mi?

Igor Kramberger kramberger na uni-mb.si
Ned Okt 20 10:58:39 CEST 2002


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Dober dan, vsem:

vsaj na na'si fakulteti (PeF v MB) nara's'ca 'stevilo izrednih 
'studentk in 'studentov. Na ravni univerze imamo celo center za 
'studij na daljavo, ki pa vzbuja bolj ob'cutek 'ciste forme in 
zagotavlja predvsem zaposlenim socialni mir (v vseoh pomenskih 
odtenkih). Seveda na'se daljave niso primerljive z avstralskimi, a se 
v'casih zdi, da je te'ze premagati razdaljo med Lendavo in Piranom 
kot priti z enega konca Avstralije na drugega.

Kakorkoli 'ze obrnemo, ob neuresni'cljivi zamisli, da se izvajanje 
programov (ne samo predmetov znotraj posameznega programa v letniku) 
ne bo prekrivalo v tedenskem urniku, da bodo prihajale izredne 
'studentke in 'studenti samo do trikrat tedensko na fakulteto za 
najve'c 6 ur, ki naj ne bi bile posve'cene enemu samemu predmetu, in 
da bomo s tretjinskim obsegom izvajanja predmetov zagotovili 
enakovredno kakovost kot rednim 'studentkam in 'studentom (seveda, 
'ce je vpisanih ve'c kot 12 ali 15 oseb v letnik, ker se sicer to 
finan'cno ne izpla'ca in se zadovoljimo s konsultacijami), se seveda 
zamislim -- in vpra'sam, kaj nas pri tem po'cetju 'se vodi in 
navdihuje ob nedvomno prijetnem zagotavljanju neprora'cunskih 
sredstev, s katerimi lahko nastavljamo osebe malce v upravi in malce 
med pedago'skim kadrom, ki nam jih sicer ministrstvo ne bi odobrilo 
(in torej morda vendarle tudi izbolj'sujemo kakovost pedago'skega in 
/ ali raziskovalnega dela).

Morda bi z dobro organizacijo in dokaj zavzetim delom lahko tudi v 
Sloveniji za'celi uporabljati nekatera elektronska pedago'ska orodja, 
ki bi dopolnjevala ali pripravljala -- po moji presoji -- vendarle 
neizogibna osebna sre'canja. Za za'cetek bi morali seveda vsakomur 
hkrati z vpisom zagotoviti e-naslov (po uvedbi elektronskega 
prijavljanja na izpite se mi je to zdel neizogiben in nujen naslednji 
korak, ki sem ga pri'cakoval z leto'snjim septembrom -- no, to je 
seveda nekaj, kar presega 'ra'cunalni'sko opismenjevanje', je 
verjetno 'ze malce nad ravnijo 'funkcionalne pismenosti'). Potem 
pripraviti spletne strani s predstavitvijo snovi in programa in s 
sproti aktualiziranimi obvestili. Nadaljevali bi lahko z objavljanjem 
"nalog" in izmenjavo re'sitev -- tudi z objavljanjem lastnih 
izdelkov, zaradi mene s 'tiskanjem na zahtevo' (print on demand -- da 
bo 'se Marko Juvan vedel, za kaj gre), kar bi bilo treba tudi 
minimalno pla'cati.

No, zadeve lahko gredo tudi dlje -- in o tem vas 'zelim obvestiti:

*****
Date: Sun, 20 Oct 2002 07:31:59 +0100
From: "Humanist Discussion Group (by way of Willard McCarty 
<w.mccarty na btinternet.com>)"
 <willard na lists.village.virginia.edu>
Subject: 16.281 Technology Source Author Forums 22/10
Sender: Humanist Discussion Group <humanist na Princeton.EDU>

        Humanist Discussion Group, Vol. 16, No. 281.
    Centre for Computing in the Humanities, King's College London
          www.kcl.ac.uk/humanities/cch/humanist/
           Submit to: humanist na princeton.edu

     Date: Sun, 20 Oct 2002 07:17:35 +0100
     From: "James L. Morrison" <morrison na unc.edu>
     Subject: October 22 Technology Source Author Forums

The October Technology Source Author Forums are offered in collaboration
with ULiveandLearn, an e-learning company that uses the HorizonLive
platform to allow participants to interact directly with authors about
their articles in the current issue via their desktops. You may participate
in any of these free webcasts by going to
http://ts.mivu.org/default.asp?show=webchats&issue=185 and clicking on the
SIGN UP NOW button.

All Forums are this coming Tuesday, October 22

11:00-11:45 AM EDT. Carl Berger, one of the pioneers in using information
technology tools in education, discusses the next killer app in education.
See http://ts.mivu.org/default.asp?show=article&id=995

1:00-1:45 PM EDT. Gene Abrams and Jeremy Haefner, University of Colorado at
Colorado Springs mathematics professors, discuss their MathOnline system,
which allows university instructors to combine traditional and online
methods in teaching regular math courses. See
http://ts.mivu.org/default.asp?show=article&id=970

3:00-3:45 PM EDT. Carol Stroud and Brenda Stutsky discuss how they tapped
community resources to develop a much needs distance education program. See
http://ts.mivu.org/default.asp?show=article&id=939

4:00-4:45 PM EDT. Peter Suber, a leader in the free online scholarship
movement, and James Morrison, discuss the main advantages and barriers to
free online publishing, assesses its current status in the academy, and
discusses its future development. See
http://ts.mivu.org/default.asp?show=article&id=1025

If you are unable to join us, the forms will be accessible via the
"webcast" icon in the Interact! Options menu within each article.

Many thanks.

Jim
- ----
James L. Morrison
Editor-in-Chief
The Technology Source
http://ts.mivu.org
Home Page: http://horizon.unc.edu

- --
You are currently subscribed to the Technology Source mailing list as
willard.mccarty na kcl.ac.uk. If you wish to remove yourself from this mailing
list, please visit http://ts.mivu.org/default.asp?show=mailing.
*****

Lep pozdrav,

- -- 
Igor
- -----
kramberger na uni-mb.si

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGPfreeware 6.5.1 for non-commercial use <http://www.pgp.com>
Comment: Moj podpis ni najbolj berljiv, a je res moj!

iQA/AwUBPbJwmjmB2MCalO5JEQLrRgCcDjL7QjYn7/74nbVIVYzdzwv3g+8AnijV
IRo8zaCeM0h07iT+tdGNHWVV
=LjOp
-----END PGP SIGNATURE-----Dodatne informacije o seznamu SlovLit