Fw: [SlovLit] Ekspanzija slovenistike

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Sep 4 14:33:05 CEST 2002


----- Original Message -----
From: "Bogomir Mihevc" <miro.mihevc na Uni-Lj.si>
To: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Wednesday, September 04, 2002 1:41 PM
Subject: RE: [SlovLit] Ekspanzija slovenistike


> Za ekspanzijo kakovosti slovenistike!
>
> Pri vsakrsnem razmnozevanju ni najpomembnejse stevilo, pac pa kakovost.
Tudi
> pri razmnozevanju slovenistike, o cemer piseta Miran in Hotimir.
> Za univerze nekaj konkurence ne skoduje, a je potreben tudi nadzor.
> Pri zrelih strokah se ta opravlja s samoevalvacijo, rednim kriticnim
> ocenjevanjem lastnega dela,
> ki se dopolnjuje z zunanjim ocenjevanjem (npr.s strokovnjaki podobnih
> institucij iz tujine). Poleg uradne potrditve (akreditacije) programa
> študija ali institucije seveda.
>
> Predlagam,
> da slovenisti (odd. v Ljubljani in v Mariboru) najprej ocenite sebe (in
drug
> drugega), po dogovorjenih vidikih, nato pa skupaj postavite
> kriterije/zahteve, po katerih se bodo ocenjevali tudi novorojeni oddelki
(v
> Novi Gorici, Kopru).
> Npr:
> Koliko redno zaposlenih habilitiranih učiteljev ima slovenisticni oddelek?
> Koliko vseh zaposlenih, asistentov ipd.?
> Koliko knjig, učbenikov, revij, stolov v čitalnici, računalnikov je na
voljo
> študentom?
> Kakšen je raziskovalni program oddelka, v koliko domačih in mednarodnih
> projektih sodeluje?
> Na kaksen nacin se preverja, ce studenti "obvladajo" znanja, vescine itd.,
> ki jih predpisuje program?
> V kolikšnem času večina študentov dejansko konča študij?
> Kaj delajo diplomanti? Koliko je nezaposlenih ali zaposlenih izven stroke?
> Kako se ugotavljajo in upostevajo mnenja, predlogi studentov, diplomantov,
> zaposlovalcev o studiju?
>
> Povabite kolege iz slavisticnih odd. iz tujine, da ocenijo slovenisticne
> studije v SLO (v Lj, Ma, cez par let v NG, KP). In se sami se povabite na
> ocenjevanje oddelkov v dezelah vzhodno in zahodno od tam, kjer je
> slovenistika najboljsa in doma. Pa ne pozabite naslednje leto pogledati,
ce
> ste (so)kaj izboljsali!
>
> EPP: O teh stvareh lahko preberete kaj vec na www.uni-lj.si/kakovost
>
> LP! Bogomir
>
> -----Original Message-----
> From: slovlit-admin na ijs.si [mailto:slovlit-admin na ijs.si]On Behalf Of
> Miran Hladnik
> Sent: Wednesday, September 04, 2002 12:21 PM
> To: slovlit
> Subject: Fw: [SlovLit] Ekspanzija slovenistike
Dodatne informacije o seznamu SlovLit